Thẩm định năng lực đào tạo chuyên khoa II của Trường Đại học Thăng Long

Cập nhật 14/06/2022 | Lúc 7:51:32

Ngày 10/06/2022, đoàn thẩm định năng lực đào tạo chuyên khoa II của Bộ Y tế do TS. Phạm Văn Tác – Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa quốc gia – Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo là trưởng đoàn, cùng với các chuyên gia đầu ngành đã có buổi họp thẩm định tại trường Đại học Thăng Long.

Căn cứ theo báo cáo tóm tắt năng lực đào tạo của Trường và Hồ sơ xin nhận nhiệm vụ đào tạo chuyên khoa cấp II chuyên ngành Quản lý y tế, đoàn thẩm định đã xem xét kỹ lưỡng hồ sơ và đã có những góp ý chi tiết cho nhà trường.

TS. Phạm Văn Tác – Trưởng đoàn thẩm định kết luận buổi làm việc

 

Kết luận buổi làm việc TS. Phạm Văn Tác cho biết các chuyên gia và thành viên Đoàn thẩm định đều thống nhất ý kiến Trường Đại học Thăng Long cơ bản đủ điều kiện nhận nhiệm vụ đào tạo chuyên khoa cấp II chuyên ngành Quản lý y tế. Tuy nhiên, Trường cần nghiên cứu ý kiến của các chuyên gia chuyên ngành và các thành viên trong Đoàn thẩm định để chỉnh sửa và bổ sung vào hồ sơ cho hoàn chỉnh, bao gồm cả các Phụ lục minh chứng theo mẫu cấu trúc Hồ sơ đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo chuyên khoa sau đại học (sau thẩm định) của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đã hướng dẫn. Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Trường Đại học Thăng Long gửi về Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế để có cơ sở trình Lãnh đạo Bộ xem xét ra Quyết định giao nhiệm vụ mới cho Trường.

Chuyên gia phản biện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đề nghị Trường Đại học Thăng Long nghiên cứu ý kiến của các chuyên gia chuyên ngành và các thành viên trong Đoàn thẩm định để chỉnh sửa và bổ sung vào hồ sơ cho hoàn chỉnh, bao gồm cả các Phụ lục minh chứng theo mẫu cấu trúc Hồ sơ đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo chuyên khoa sau đại học (sau thẩm định) của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đã hướng dẫn.

Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Trường Đại học Thăng Long gửi về Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế để có cơ sở trình Lãnh đạo Bộ xem xét ra Quyết định giao nhiệm vụ mới cho Trường.