Thành lập Đảng bộ cơ sở Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

Cập nhật 30/03/2020 | Lúc 8:13:22

Ngày 30/3/2020 đồng chí Phạm Văn Tác, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Y tế đã trao quyết định số 154-QĐ/ĐU ngày 27/3/2020 về việc “Lập Đảng bộ cơ sở Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo trên cơ sở sát nhập Chi bộ Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo với Chi bộ Trung tâm Hợp tác chuyên gia và Nhân lực y tế với nước ngoài”.

Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, nhiệm kỳ 2015 – 2020 bao gồm:
1. Đồng chí Nguyễn Ngô Quang
2. Đồng chí Đoàn Vinh Quang
3. Đồng chí Nguyễn Văn Quân
4. Đồng chí Nguyễn Thị Bích San
5. Đồng chí Nguyễn Quốc Huy

Đồng chí Nguyễn Ngô Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, Phó Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo giữ chức Bí thư Đảng Ủy Cục.
Đồng chí Đoàn Vinh Quang, Giám đốc Trung tâm Hợp tác chuyên gia và Nhân lực y tế với nước ngoài giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Cục.

Đồng chí Phạm Văn Tác, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Y tế trao quyết định cho các thành viên Ban Chấp hành đảng bộ Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo:

 

Quyết định Lập Đảng bộ cơ sở Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo: QD154-1

Quyết định thành lập các Chi bộ thuộc Cục: QD DU_04-1 QD DU_03-1 QD DU_02-1 QD DU_01-1