Thay đổi mẫu con dấu mới của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế

Cập nhật 06/03/2020 | Lúc 8:28:08

Thực hiện Thông tư số44/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ Công an Quy định về mẫu dấu của cơ quan, tổ chức và chức danh nhà nước, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế tiến hành đổi mẫu con dấu mới, cụ thể như sau:

  • Tên đơn vị: Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế
  • Địa chỉ trụ sở: 138B Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
  • Điện thoại: 024.33846688, Fax: 024.32373236

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị b iết và liên hệ công tác.