Thông tư quy định về Thử thuốc trên lâm sàng

Cập nhật 07/11/2018 | Lúc 2:50:31

Ngày 29/10/2018, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 29/2018/TT-BYT Quy định về thử thuốc trên lâm sàng.

Thông tư này quy định về việc ban hành, áp dụng Thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng; đánh giá việc đáp ứng Thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng và hồ sơ, quy trình thử thuốc trên lâm sàng.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019.

Nội dung đầy đủ của Thông tư: tt-2018-29-1

Hoặc truy cập mục Văn bản pháp quy tại trang web.