Thông tư số 42/2018/TT-BYT Quy định về đào tạo bổ sung đối với người có văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp

Cập nhật 28/12/2018 | Lúc 7:30:41

Ngày 26 tháng 12 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký ban hành Thông tư số 42/2018/TT-BYT Quy định về đào tạo bổ sung đối với người có văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp.
Thông tư quy định về cơ sở, đối tượng, nội dung, thời gian đào tạo bổ sung và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo bổ sung để được coi là tương đương với văn bằng bác sỹ và được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh với chức danh là bác sỹ theo ngành đào tạo đối với người có văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp.
Thông tư có hiệu lực từ ngày 01 tháng 03 năm 2019

Download: tt-2018-42-1