Kết quả đánh giá đáp ứng Thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng (GCP)

Cập nhật 14/10/2019 | Lúc 8:45:50

2019.1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC TIMES CITY

a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP:
Tên cơ sở: BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC TIMES CITY

Trụ sở chính: Số 458 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội

Địa điểm kinh doanh: Số 458 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội

b) Họ tên người chịu trách nhiệm chuyên môn, số chứng chỉ hành nghề

+ Người chịu trách nhiệm chuyên môn về thử nghiệm lâm sàng:
– Họ và tên: Phùng Nam Lâm

– Trình độ chuyên môn: Bác sỹ

– Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số: 001645/HNO-CCHN do Sở Y tế thành phố Hà Nội cấp ngày 28 tháng 08 năm 2012

+ Người chịu trách nhiệm chuyên môn về Dược:

– Họ và tên: Phan Quỳnh Lan

– Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

– Chứng chỉ hành nghề dược số: 01225/HNO-CCHND do Sở Y tế thành phố Hà Nội cấp ngày 30 tháng 09 năm 2013

c) Số giấy chứng nhận đạt GCP: 10/GCN-K2ĐT ngày 19/9/2019

d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo:

– Thời gian hết hiệu lực: 19/9/2022

– Ngày đánh giá định kỳ tiếp theo (dự kiến): 17/04/2022

đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng: Thuốc hóa dược và sinh phẩm (thuốc sinh học) giai đoạn 2,3,4.


2019.2.BỆNH VIỆN ĐA KHOA MỸ ĐỨC

a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;

Tên cơ sở: BỆNH VIỆN ĐA KHOA MỸ ĐỨC

Trụ sở chính: Số 4 Núi Thành, phường 13, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa điểm thử thuốc: Số 4 Núi Thành, phường 13, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

b) Họ tên người chịu trách nhiệm chuyên môn, số chứng chỉ hành nghề;
+ Người chịu trách nhiệm chuyên môn về thử nghiệm lâm sàng:
– Họ và tên: Đặng Quang Vinh.

– Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ/bác sĩ

– Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số: 013708/HCM-CCHN do SYT TP.HCM cấp ngày 18 tháng 12 năm 2013

+ Người chịu trách nhiệm chuyên môn pha chế thuốc:

– Họ và tên: Vũ Thị Ngọc Diễm.

– Trình độ chuyên môn: Dược sỹ Đại học

– Chứng chỉ hành nghề dược số: 7195/HCM-CCHND do Sở Y tế thành phố HCM cấp ngày 20 tháng 12 năm 2016

c) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);

Giấy chứng nhận đạt GCP số 22/GCN-K2ĐT ngày 31/12/2019

d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;

Thời gian hết hiệu lực ngày 08/11/2022

đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.

Thuốc hóa dược, sinh phẩm (thuốc sinh học) và thuốc dược liệu giai đoạn 2,3,4.


2019.3. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH
a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;

Tên cơ sở: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH
Trụ sở chính: 108 Hoàng Như Tiếp, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội.
Địa điểm thử thuốc: 108 Hoàng Như Tiếp, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội.

b) Họ tên người chịu trách nhiệm chuyên môn, số chứng chỉ hành nghề;
+ Người chịu trách nhiệm chuyên môn về thử nghiệm lâm sàng:
– Họ và tên: Nguyễn Thị Hà.

– Trình độ chuyên môn: PGS/Tiến sĩ/bác sĩ

– Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số: 002723/HNO-CCHN do SYT Hà Nội cấp ngày 09 tháng 11 năm 2012

+ Người chịu trách nhiệm chuyên môn về Dược:

– Họ và tên: Vũ Thị Thanh Bình.

– Trình độ chuyên môn: Dược sỹ Đại học

– Chứng chỉ hành nghề dược số: 05649/HNO-CCHND do Sở Y tế Hà Nội cấp ngày 10 tháng 08 năm 2015

c) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);

Giấy chứng nhận đạt GCP số 21/GCN-K2ĐT ngày 30/12/2019

d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;

Thời gian hết hiệu lực ngày 07/12/2022

đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.

Thuốc hóa dược, sinh phẩm (thuốc sinh học) và thuốc dược liệu giai đoạn 2,3,4.


2020.1. BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH

a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;

Tên cơ sở: BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH

Trụ sở chính: Số 1 Nơ Trang Long, Phường 7, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Địa điểm thử thuốc: Số 1 Nơ Trang Long, Phường 7, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

b) Họ tên người chịu trách nhiệm chuyên môn, số chứng chỉ hành nghề;

+ Người chịu trách nhiệm chuyên môn về thử nghiệm lâm sàng:
– Họ và tên: Mai Phan Tường Anh.

– Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ/bác sĩ

– Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số: 008957/HCM-CCHN do SYT TP.HCM cấp ngày 28 tháng 05 năm 2013

+ Người chịu trách nhiệm chuyên môn về Dược:

– Họ và tên: Nguyễn Thị Việt Thi.

– Trình độ chuyên môn: Dược sỹ chuyên khoa 2

– Chứng chỉ hành nghề dược số: 782/HCM-CCHND do Sở Y tế thành phố HCM cấp ngày 28 tháng 08 năm 2013

+ Người chịu trách nhiệm chuyên môn pha chế thuốc:

– Họ và tên: Võ Thị Kiều Quyên.

– Trình độ chuyên môn: Dược sỹ chuyên khoa 1

– Chứng chỉ hành nghề dược số: 5589/HCM-CCHND do Sở Y tế thành phố HCM cấp ngày 24 tháng 03 năm 2016

c) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);

Giấy chứng nhận đạt GCP số 04/GCN-K2ĐT ngày 27/02/2020

d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;

Thời gian hết hiệu lực ngày 17/9/2023

đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.

Thuốc hóa dược, sinh phẩm (thuốc sinh học) và thuốc dược liệu giai đoạn 2,3,4.


2020.2. BỆNH VIỆN BẠCH MAI

a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;

Tên cơ sở: BỆNH VIỆN BẠCH MAI
Trụ sở chính: 78 Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội.
Địa điểm thử thuốc: 78 Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội.

b) Họ tên người chịu trách nhiệm chuyên môn, số chứng chỉ hành nghề;

+ Người chịu trách nhiệm chuyên môn về thử nghiệm lâm sàng:
– Họ và tên: Nguyễn Thị Lan Anh.

– Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ/bác sĩ

– Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số: 0012738/BYT-CCHN do BYT cấp ngày 26 tháng 12 năm 2013

+ Người chịu trách nhiệm chuyên môn về Dược:

– Họ và tên: Bùi Thị Ngọc Thực.

– Trình độ chuyên môn: Dược sỹ Đại học

– Chứng chỉ hành nghề dược số: 04474/HNO-CCHND do Sở Y tế Hà Nội cấp ngày 26 tháng 01 năm 2015

c) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);

Giấy chứng nhận đạt GCP số 05/GCN-K2ĐT ngày 04/03/2020

d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;

Thời gian hết hiệu lực ngày 14/5/2022

đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.

Thuốc hóa dược, sinh phẩm (thuốc sinh học) và thuốc dược liệu giai đoạn 2,3,4.