Kết quả đánh giá đáp ứng Thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng (GCP)

Cập nhật 14/10/2019 | Lúc 8:45:50

2019.1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC TIMES CITY

a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP:
Tên cơ sở: BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC TIMES CITY

Trụ sở chính: Số 458 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội

Địa điểm kinh doanh: Số 458 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội

b) Họ tên người chịu trách nhiệm chuyên môn, số chứng chỉ hành nghề

+ Người chịu trách nhiệm chuyên môn về thử nghiệm lâm sàng:
– Họ và tên: Phùng Nam Lâm

– Trình độ chuyên môn: Bác sỹ

– Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số: 001645/HNO-CCHN do Sở Y tế thành phố Hà Nội cấp ngày 28 tháng 08 năm 2012

+ Người chịu trách nhiệm chuyên môn về Dược:

– Họ và tên: Phan Quỳnh Lan

– Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

– Chứng chỉ hành nghề dược số: 01225/HNO-CCHND do Sở Y tế thành phố Hà Nội cấp ngày 30 tháng 09 năm 2013

c) Số giấy chứng nhận đạt GCP: 10/GCN-K2ĐT ngày 19/9/2019

d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo:

– Thời gian hết hiệu lực: 19/9/2022

– Ngày đánh giá định kỳ tiếp theo (dự kiến): 17/04/2022

đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng: Thuốc hóa dược và sinh phẩm (thuốc sinh học) giai đoạn 2,3,4.


2019.2.BỆNH VIỆN ĐA KHOA MỸ ĐỨC

a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;

Tên cơ sở: BỆNH VIỆN ĐA KHOA MỸ ĐỨC

Trụ sở chính: Số 4 Núi Thành, phường 13, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa điểm thử thuốc: Số 4 Núi Thành, phường 13, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

b) Họ tên người chịu trách nhiệm chuyên môn, số chứng chỉ hành nghề;
+ Người chịu trách nhiệm chuyên môn về thử nghiệm lâm sàng:
– Họ và tên: Đặng Quang Vinh.

– Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ/bác sĩ

– Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số: 013708/HCM-CCHN do SYT TP.HCM cấp ngày 18 tháng 12 năm 2013

+ Người chịu trách nhiệm chuyên môn pha chế thuốc:

– Họ và tên: Vũ Thị Ngọc Diễm.

– Trình độ chuyên môn: Dược sỹ Đại học

– Chứng chỉ hành nghề dược số: 7195/HCM-CCHND do Sở Y tế thành phố HCM cấp ngày 20 tháng 12 năm 2016

c) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);

Giấy chứng nhận đạt GCP số 22/GCN-K2ĐT ngày 31/12/2019

d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;

Thời gian hết hiệu lực ngày 08/11/2022

đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.

Thuốc hóa dược, sinh phẩm (thuốc sinh học) và thuốc dược liệu giai đoạn 2,3,4.


2019.3. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH
a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;

Tên cơ sở: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH
Trụ sở chính: 108 Hoàng Như Tiếp, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội.
Địa điểm thử thuốc: 108 Hoàng Như Tiếp, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội.

b) Họ tên người chịu trách nhiệm chuyên môn, số chứng chỉ hành nghề;
+ Người chịu trách nhiệm chuyên môn về thử nghiệm lâm sàng:
– Họ và tên: Nguyễn Thị Hà.

– Trình độ chuyên môn: PGS/Tiến sĩ/bác sĩ

– Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số: 002723/HNO-CCHN do SYT Hà Nội cấp ngày 09 tháng 11 năm 2012

+ Người chịu trách nhiệm chuyên môn về Dược:

– Họ và tên: Vũ Thị Thanh Bình.

– Trình độ chuyên môn: Dược sỹ Đại học

– Chứng chỉ hành nghề dược số: 05649/HNO-CCHND do Sở Y tế Hà Nội cấp ngày 10 tháng 08 năm 2015

c) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);

Giấy chứng nhận đạt GCP số 21/GCN-K2ĐT ngày 30/12/2019

d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;

Thời gian hết hiệu lực ngày 07/12/2022

đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.

Thuốc hóa dược, sinh phẩm (thuốc sinh học) và thuốc dược liệu giai đoạn 2,3,4.


2019.4. BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HẢI PHÒNG
a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;

Tên cơ sở: BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HẢI PHÒNG
Trụ sở chính: 124 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

b) Họ tên người chịu trách nhiệm chuyên môn, số chứng chỉ hành nghề;
+ Người chịu trách nhiệm chuyên môn về thử nghiệm lâm sàng:
– Họ và tên: Phạm Thanh Hồi.
– Trình độ chuyên môn: PGS/TS/BS.
– Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số: 00004454/BYT-CCHN do BYT cấp ngày 23 tháng 04 năm 2013
+ Người chịu trách nhiệm chuyên môn về Dược:
– Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Phương.
– Trình độ chuyên môn: Dược sỹ Đại học
– Chứng chỉ hành nghề dược số: 592/ CCHN-D-SYT-HP do Sở Y tế Hải Phòng cấp ngày 31 tháng 05 năm 2019
c) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);

Giấy chứng nhận đạt GCP số 20/GCN-K2ĐT ngày 20/12/2019

d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;
Thời gian hết hiệu lực ngày 17/9/2021
đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.
Thuốc hóa dược giai đoạn 2,3.


2019.5 BỆNH VIỆN K
a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;
Tên cơ sở: BỆNH VIỆN K
Trụ sở chính:
Cơ sở 1: Số 43 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội và số 9A-9B Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Cơ sở 3: Số 30 Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội
b) Họ tên người chịu trách nhiệm chuyên môn, số chứng chỉ hành nghề;
+ Người chịu trách nhiệm chuyên môn về thử nghiệm lâm sàng:
– Họ và tên: Đào Văn Tú
– Trình độ chuyên môn: TS/BS.
– Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số: 028599/BYT-CCHN do BYT cấp ngày 11 tháng 03 năm 2016
+ Người chịu trách nhiệm chuyên môn về Dược:
– Họ và tên: Bùi Thị Oanh.
– Trình độ chuyên môn: Dược sỹ Đại học
– Chứng chỉ hành nghề dược số: 07775/HNO-CCHND do Sở Y tế Hà Nội cấp ngày 08 tháng 07 năm 2016
c) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);
Giấy chứng nhận đạt GCP số 19/GCN-K2ĐT ngày 11/12/2019
d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;
Thời gian hết hiệu lực ngày 27/6/2021
đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.
Thuốc hóa dược, Sinh phẩm (thuốc sinh học), Thuốc dược liệu giai đoạn 2,3,4.


2020.1. BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH

a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;

Tên cơ sở: BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH

Trụ sở chính: Số 1 Nơ Trang Long, Phường 7, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Địa điểm thử thuốc: Số 1 Nơ Trang Long, Phường 7, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

b) Họ tên người chịu trách nhiệm chuyên môn, số chứng chỉ hành nghề;

+ Người chịu trách nhiệm chuyên môn về thử nghiệm lâm sàng:
– Họ và tên: Mai Phan Tường Anh.

– Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ/bác sĩ

– Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số: 008957/HCM-CCHN do SYT TP.HCM cấp ngày 28 tháng 05 năm 2013

+ Người chịu trách nhiệm chuyên môn về Dược:

– Họ và tên: Nguyễn Thị Việt Thi.

– Trình độ chuyên môn: Dược sỹ chuyên khoa 2

– Chứng chỉ hành nghề dược số: 782/HCM-CCHND do Sở Y tế thành phố HCM cấp ngày 28 tháng 08 năm 2013

+ Người chịu trách nhiệm chuyên môn pha chế thuốc:

– Họ và tên: Võ Thị Kiều Quyên.

– Trình độ chuyên môn: Dược sỹ chuyên khoa 1

– Chứng chỉ hành nghề dược số: 5589/HCM-CCHND do Sở Y tế thành phố HCM cấp ngày 24 tháng 03 năm 2016

c) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);

Giấy chứng nhận đạt GCP số 04/GCN-K2ĐT ngày 27/02/2020

d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;

Thời gian hết hiệu lực ngày 17/9/2023

đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.

Thuốc hóa dược, sinh phẩm (thuốc sinh học) và thuốc dược liệu giai đoạn 2,3,4.


2020.2. BỆNH VIỆN BẠCH MAI

a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;

Tên cơ sở: BỆNH VIỆN BẠCH MAI
Trụ sở chính: 78 Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội.
Địa điểm thử thuốc: 78 Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội.

b) Họ tên người chịu trách nhiệm chuyên môn, số chứng chỉ hành nghề;

+ Người chịu trách nhiệm chuyên môn về thử nghiệm lâm sàng:
– Họ và tên: Nguyễn Thị Lan Anh.

– Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ/bác sĩ

– Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số: 0012738/BYT-CCHN do BYT cấp ngày 26 tháng 12 năm 2013

+ Người chịu trách nhiệm chuyên môn về Dược:

– Họ và tên: Bùi Thị Ngọc Thực.

– Trình độ chuyên môn: Dược sỹ Đại học

– Chứng chỉ hành nghề dược số: 04474/HNO-CCHND do Sở Y tế Hà Nội cấp ngày 26 tháng 01 năm 2015

c) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);

Giấy chứng nhận đạt GCP số 05/GCN-K2ĐT ngày 04/03/2020

d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;

Thời gian hết hiệu lực ngày 14/5/2022

đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.

Thuốc hóa dược, sinh phẩm (thuốc sinh học) và thuốc dược liệu giai đoạn 2,3,4.


2020.3. Bệnh viện Nhi Trung ương
a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;
Tên cơ sở: BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG
Trụ sở chính: Số 18, ngõ 879, Đường La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.
b) Họ tên người chịu trách nhiệm chuyên môn, số chứng chỉ hành nghề;
+ Người chịu trách nhiệm chuyên môn về thử nghiệm lâm sàng:
– Họ và tên: Trần Minh Điển
– Trình độ chuyên môn: PGS/TS/BS.
– Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số: 0013682/BYT-CCHN do BYT cấp ngày 27 tháng 12 năm 2017
+ Người chịu trách nhiệm chuyên môn về Dược:
– Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Hà.
– Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Dược sỹ.
– Chứng chỉ hành nghề dược số: 05330/HNO-CCHND do Sở Y tế Hà Nội cấp ngày 22 tháng 06 năm 2015
c) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);
Giấy chứng nhận đạt GCP số 15/GCN-K2ĐT ngày 31/07/2020
d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;
Thời gian hết hiệu lực ngày 26/3/2023
đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.
Thuốc hóa dược, Sinh phẩm (thuốc sinh học), Thuốc dược liệu giai đoạn 2,3,4.


2020.4. Bệnh viện Phổi Trung ương
a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;
Tên cơ sở: BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG
Trụ sở chính: 463 Hoàng Hoa Thám – Ba Đình – Hà Nội.
b) Họ tên người chịu trách nhiệm chuyên môn, số chứng chỉ hành nghề;
+ Người chịu trách nhiệm chuyên môn về thử nghiệm lâm sàng:
– Họ và tên: Nguyễn Viết Nhung.
– Trình độ chuyên môn: PGS/TS/BS.
– Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số: 0015490/BYT-CCHN do BYT cấp ngày 17 tháng 01 năm 2014
+ Người chịu trách nhiệm chuyên môn về Dược:
– Họ và tên: Nguyễn Thị Thủy.
– Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Dược sỹ
– Chứng chỉ hành nghề dược số: 09830/HNO-CCHND do Sở Y tế Hà Nội cấp ngày 29 tháng 06 năm 2017
c) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);
Giấy chứng nhận đạt GCP số 18/GCN-K2ĐT ngày 24/08/2020
d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;
Thời gian hết hiệu lực ngày 06/11/2021
đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.
Thuốc hóa dược, Sinh phẩm (thuốc sinh học), Thuốc dược liệu giai đoạn 2,3,4.


2020.5. Bệnh viện Quân Y 103
a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;
Tên cơ sở: BỆNH VIỆN QUÂN Y 103
Trụ sở chính: 261 Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội
b) Họ tên người chịu trách nhiệm chuyên môn, số chứng chỉ hành nghề;
+ Người chịu trách nhiệm chuyên môn về thử nghiệm lâm sàng:
– Họ và tên: Đỗ Như Bình.
– Trình độ chuyên môn: TS/BS.
– Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số: 041042/CCHN-BQP do BYT cấp ngày 26 tháng 11 năm 2015
+ Người chịu trách nhiệm chuyên môn về Dược:
– Họ và tên: Bùi Thị Trà My.
– Trình độ chuyên môn: Dược sỹ Đại học
– Chứng chỉ hành nghề dược số: 03082/CCHND-SYT- HNO do Sở Y tế Hà Nội cấp ngày 18 tháng 12 năm 2018
c) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);
Giấy chứng nhận đạt GCP số 03/GCN-K2ĐT ngày 18/12/2020
d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;
Thời gian hết hiệu lực ngày 13/8/2021
đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.
Thuốc hóa dược, Sinh phẩm (thuốc sinh học), Thuốc dược liệu giai đoạn 2,3,4.


2020.6. Bệnh viện Nhân dân 115
a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;
Tên cơ sở: BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115
Trụ sở chính: 527 đường Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh
b) Họ tên người chịu trách nhiệm chuyên môn, số chứng chỉ hành nghề;
+ Người chịu trách nhiệm chuyên môn về thử nghiệm lâm sàng:
– Họ và tên: Trần Văn Sóng
– Trình độ chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa 2
– Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số: 007785/HCM-CCHN do Sở y tế TP HCM cấp ngày 04 tháng 04 năm 2013
+ Người chịu trách nhiệm chuyên môn về Dược:
– Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hoàng
– Trình độ chuyên môn: Dược sỹ Đại học
– Chứng chỉ hành nghề dược số: 4943/ HCM-CCHND do Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 29 tháng 11 năm 2015
+ Người chịu trách nhiệm pha chế thuốc nghiên cứu:
– Họ và tên: Vũ Thị Tuyết Nhung
– Trình độ chuyên môn: Dược sỹ Đại học
– Chứng chỉ hành nghề dược số: 1862/ CCHN-D-SYT- HCM do Sở Y tế Hà Nội cấp ngày 11 tháng 12 năm 2017
c) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);
Giấy chứng nhận đạt GCP số 09/GCN-K2ĐT ngày 07/05/2020
d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;
Thời gian hết hiệu lực ngày 21/2/2023
đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.
Thuốc hóa dược, Sinh phẩm (thuốc sinh học), Thuốc dược liệu giai đoạn 2,3,4.


2020.7. Bệnh viện Ung bướu TP.Hồ Chí Minh
a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;
Tên cơ sở: BỆNH VIỆN UNG BƯỚU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Trụ sở chính: Số 3 Nơ Trang Long, Phường 14, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
b) Họ tên người chịu trách nhiệm chuyên môn, số chứng chỉ hành nghề;
+ Người chịu trách nhiệm chuyên môn về thử nghiệm lâm sàng:
– Họ và tên: Đặng Huy Quốc Thịnh
– Trình độ chuyên môn: TS/BS
– Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số: 010256/HCM-CCHN do Sở y tế TP HCM cấp ngày 16 tháng 09 năm 2013
+ Người chịu trách nhiệm chuyên môn về Dược:
– Họ và tên: Hoàng Minh Phước
– Trình độ chuyên môn: Dược sỹ Đại học
– Chứng chỉ hành nghề dược số: 4201/ CCHN-D-SYT-HCM do Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 22 tháng 03 năm 2019
c) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);
Giấy chứng nhận đạt GCP số 14/GCN-K2ĐT ngày 17/07/2020
d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;
Thời gian hết hiệu lực ngày 26/4/2021
đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.
Thuốc hóa dược, Sinh phẩm (thuốc sinh học), Thuốc dược liệu giai đoạn 2,3,4.


2020.8. Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương
a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;
Tên cơ sở: VIỆN HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU TRUNG ƯƠNG
Trụ sở chính: Phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội:
b) Họ tên người chịu trách nhiệm chuyên môn, số chứng chỉ hành nghề;
+ Người chịu trách nhiệm chuyên môn về thử nghiệm lâm sàng:
– Họ và tên: Nguyễn Hà Thanh
– Trình độ chuyên môn: PGS/TS/BS
– Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số: 0011900/BYT-CCHN do Bộ Y tế cấp ngày 23 tháng 12 năm 2013
+ Người chịu trách nhiệm chuyên môn về Dược:
– Họ và tên: Vũ Duy Hồng
– Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Dược
– Chứng chỉ hành nghề dược số: 00019/HNO- CCHN do Sở Y tế Hà Nội cấp ngày 27 tháng 05 năm 2013
c) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);
Giấy chứng nhận đạt GCP số 31/GCN-K2ĐT ngày 24/12/2020
d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;
Thời gian hết hiệu lực ngày 16/7/2023
đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.
Thuốc hóa dược, Sinh phẩm (thuốc sinh học), Thuốc dược liệu giai đoạn 2,3,4.


2020.9. Bệnh viện Thống Nhất
a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;
Tên cơ sở: BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT
Trụ sở chính: Số 1 Lý Thường Kiệt, phường 7, quận Tân Bình, TP.HÀ Nội
b) Họ tên người chịu trách nhiệm chuyên môn, số chứng chỉ hành nghề;
+ Người chịu trách nhiệm chuyên môn về thử nghiệm lâm sàng:
– Họ và tên: Đỗ Kim Quế
– Trình độ chuyên môn: PGS/TS/BS
– Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số: 005267/BYT-CCHN do Bộ Y tế cấp ngày 08 tháng 07 năm 2013
+ Người chịu trách nhiệm chuyên môn về Dược:
– Họ và tên: Phạm Thị Thu Hiền
– Trình độ chuyên môn: Dược sĩ Đại học
– Chứng chỉ hành nghề dược số: 7179/ HCM-CCHN do Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 13 tháng 12 năm 2016
c) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);
Giấy chứng nhận đạt GCP số 27/GCN-K2ĐT ngày 13/11/2020
d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;
Thời gian hết hiệu lực ngày 02/7/2023
đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.
Thuốc hóa dược, Sinh phẩm (thuốc sinh học), Thuốc dược liệu giai đoạn 2,3,4.


2020.10. Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;
Tên cơ sở: BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Trụ sở chính: Số 1 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội:
b) Họ tên người chịu trách nhiệm chuyên môn, số chứng chỉ hành nghề;
+ Người chịu trách nhiệm chuyên môn về thử nghiệm lâm sàng:
– Họ và tên: Nguyễn Lân Hiếu
– Trình độ chuyên môn: PGS/TS/BS
– Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số: 0009628/SYT-CCHN do Bộ Y tế cấp ngày 27tháng 11 năm 2013
+ Người chịu trách nhiệm chuyên môn về Dược:
– Họ và tên: Hà Quang Tuyến
– Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Dược
– Chứng chỉ hành nghề dược số: 00386 CCHND-SYT-HNO do Sở Y tế Hà Nội cấp ngày 11 tháng 09 năm 2017
c) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);
Giấy chứng nhận đạt GCP số 28/GCN-K2ĐT ngày 13/11/2020
d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;
Thời gian hết hiệu lực ngày 05/5/2023
đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.
Thuốc hóa dược, Sinh phẩm (thuốc sinh học), Thuốc dược liệu giai đoạn 2,3,4.


2021.01. Bệnh viện An Sinh
a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;
Tên cơ sở: BỆNH VIỆN AN SINH
Trụ sở chính: Số 10 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.
b) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);
Giấy chứng nhận đạt GCP số 01/GCN-K2ĐT ngày 13/01/2021
c) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;
Thời gian hết hiệu lực ngày 01/10/2023.
d) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.
Thuốc hóa dược, Sinh phẩm (thuốc sinh học), Thuốc dược liệu giai đoạn 2,3,4.


2021.02. Bệnh viện Việt Đức
a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;
Tên cơ sở: BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC
Trụ sở chính: 40 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
b) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);
Giấy chứng nhận đạt GCP số 12/GCN-K2ĐT ngày 02/03/2021
c) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;
Thời gian hết hiệu lực ngày 05/06/2023
d) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.
Thuốc hóa dược, Sinh phẩm (thuốc sinh học), Thuốc dược liệu giai đoạn 2,3,4.


2021.03. Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;
Tên cơ sở: BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (thuộc Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh)
Trụ sở chính: Số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.
b) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);
Giấy chứng nhận đạt GCP số 05/GCN-K2ĐT ngày 02/02/2021
d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;
Thời gian hết hiệu lực ngày 08/11/2022
đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.
Thuốc hóa dược, Sinh phẩm (thuốc sinh học), Thuốc dược liệu giai đoạn 2,3,4.


2021.04. Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh
a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;
Tên cơ sở: VIỆN TIM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Trụ sở chính: Số 4 Dương Quang Trung, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.
c) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);
Giấy chứng nhận đạt GCP số 18/GCN-K2ĐT ngày 24/08/2020
d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;
Thời gian hết hiệu lực ngày 19/03/2024
đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.
Thuốc hóa dược, Sinh phẩm (thuốc sinh học), Thuốc dược liệu giai đoạn 2,3,4.


2021.05. Bệnh viện Quân Y 175
a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;
Tên cơ sở: BỆNH VIỆN QUÂN Y 175
Trụ sở chính: 786 Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh
c) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);
Giấy chứng nhận đạt GCP số 22/GCN-K2ĐT ngày 28/10/2020
d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;
Thời gian hết hiệu lực ngày 02/10/2020
đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.
Thuốc hóa dược, Sinh phẩm (thuốc sinh học), Thuốc dược liệu giai đoạn 2,3,4.


2021.06. Bệnh viện Hùng Vương
a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;
Tên cơ sở: BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG
Trụ sở chính: 128 Hồng Bàng, phường 1, Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.
b) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);
Giấy chứng nhận đạt GCP số 23/GCN-K2ĐT ngày 05/11/2020
c) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;
Thời gian hết hiệu lực ngày 09/08/2023
d) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.
Thuốc hóa dược, Sinh phẩm (thuốc sinh học), Thuốc dược liệu giai đoạn 2,3,4.


Vắc xin: giai đoạn 3

2021.07. Bệnh viện Nhi đồng 2
a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;
Tên cơ sở: BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
Trụ sở chính: Số 14 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
b) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);
Giấy chứng nhận đạt GCP số 24/GCN-K2ĐT ngày 05/11/2020
c) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;
Thời gian hết hiệu lực ngày 27/08/2023
đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.
Thuốc hóa dược, Sinh phẩm (thuốc sinh học), Vắc xin: 2,3,4.


2021.08. Bệnh viện Chợ Rẫy
a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;
Tên cơ sở: BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
Trụ sở chính: 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
b) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);
Giấy chứng nhận đạt GCP số 25/GCN-K2ĐT ngày 12/11/2020
d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;
Thời gian hết hiệu lực ngày 18/04/2023
đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.
Thuốc hóa dược, Sinh phẩm (thuốc sinh học), Thuốc dược liệu giai đoạn 2,3,4.


2021.09. Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;
Tên cơ sở: BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108
Trụ sở chính: Số 1 Trần Hưng Đạo, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
b) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);
Giấy chứng nhận đạt GCP số 26/GCN-K2ĐT ngày 13/11/2020
d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;
Thời gian hết hiệu lực ngày 05/06/2023
đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.
Thuốc hóa dược, Sinh phẩm (thuốc sinh học), Thuốc dược liệu giai đoạn 2,3,4.


2021.10. Bệnh viện Phụ sản Hà Nội
a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;
Tên cơ sở: BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI
Trụ sở chính: Số 929 La Thành, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.
b) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);
Giấy chứng nhận đạt GCP số 08/GCN-K2ĐT ngày 08/02/2021
d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;
Thời gian hết hiệu lực ngày 03/12/2023
đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.
Thuốc hóa dược, Sinh phẩm (thuốc sinh học), Thuốc dược liệu giai đoạn 2,3,4.


2021.11. Trung tâm Dược lý lâm sàng (thuộc Đại học Y Hà Nội)
a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;
Tên cơ sở: TRUNG TÂM DƯỢC LÝ LÂM SÀNG (thuộc Đại học Y Hà Nội).
Trụ sở chính: Tầng 5, nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội, số 1 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội.
b) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);
Giấy chứng nhận đạt GCP số 09/GCN-K2ĐT ngày 08/02/2021
d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;
Thời gian hết hiệu lực ngày 20/01/2024
đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.
Vắc xin: Giai đoạn 1,2.
Thuốc dược liệu: Giai đoạn 1


2021.12. Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh
a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;
Tên cơ sở: VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Trụ sở chính: Số 167 Pasteur, Phường 8, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
b) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);
Giấy chứng nhận đạt GCP số 10/GCN-K2ĐT ngày 09/02/2021
d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;
Thời gian hết hiệu lực ngày 29/01/2024
đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.
Vắc xin: Giai đoạn 1,2,3,4.


2021.13. Viện Y Dược học dân tộc thành phố Hồ Chí Minh
a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;
Tên cơ sở: VIỆN Y DƯỢC HỌC DÂN TỘC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Trụ sở chính: Số 273- 275 Nguyễn Văn Trỗi, phường 10, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
b) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);
Giấy chứng nhận đạt GCP giai đoạn 2,3,4 số 13/GCN-K2ĐT ngày 15/03/2021
Giấy chứng nhận đạt GCP giai đoạn 1 số 01/GCN-K2ĐT ngày 18/01/2022

d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;
Thời gian hết hiệu lực giai đoạn 2,3,4 ngày 14/05/2023
Thời gian hết hiệu lực giai đoạn 1 ngày 18/11/2024
đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.
Thuốc cổ truyền, Thuốc dược liệu giai đoạn 1,2,3,4.


2021.14. Bệnh viện Nhi đồng 1
a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;
Tên cơ sở: BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
Trụ sở chính: Số 341 Sư Vạn Hạnh, phường 10, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh
b) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);
Giấy chứng nhận đạt GCP số 14/GCN-K2ĐT ngày 07/04/2021
d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;
Thời gian hết hiệu lực ngày 29/05/2023
đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.
Thuốc hóa dược, Sinh phẩm (thuốc sinh học) giai đoạn 2,3,4.


2021.15. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế
a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;
Tên cơ sở: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG HUẾ
Trụ sở chính: Số 16 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế
b) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);
Giấy chứng nhận đạt GCP số 18/GCN-K2ĐT ngày 19/04/2021
d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;
Thời gian hết hiệu lực ngày 13/06/2023
đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.
Thuốc hóa dược, Sinh phẩm (thuốc sinh học), Thuốc dược liệu giai đoạn 2,3,4.


2021.16. Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh
a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;
Tên cơ sở: BỆNH VIỆN ĐA KHOA VẠN HẠNH
Trụ sở chính: Số 781/B1-B3-B5 Lê Hồng Phong nối dài, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
b) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);
Giấy chứng nhận đạt GCP số 20/GCN-K2ĐT ngày 17/05/2021
d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;
Thời gian hết hiệu lực ngày 09/01/2024
đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.
Thuốc hóa dược, Sinh phẩm (thuốc sinh học) giai đoạn 2,3,4.


2021.17. Bệnh viện Nguyễn Tri Phương
a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;
Tên cơ sở: BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG
Trụ sở chính: Số 468 Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
b) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);
Giấy chứng nhận đạt GCP số 02/GCN-K2ĐT ngày 15/01/2020
d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;
Thời gian hết hiệu lực ngày 17/07/2022
đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.
Thuốc hóa dược, Sinh phẩm (thuốc sinh học), Thuốc dược liệu giai đoạn 2,3,4.


2021.18. Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai
a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;
Tên cơ sở: BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỐNG NHẤT ĐỒNG NAI
Trụ sở chính: Số Số 234 quốc lộ 1A, Phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
b) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);
Giấy chứng nhận đạt GCP số 21/GCN-K2ĐT ngày 18/05/2021
d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;
Thời gian hết hiệu lực ngày 15/11/2023
đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.
Thuốc hóa dược, Sinh phẩm (thuốc sinh học), Thuốc dược liệu giai đoạn 2,3,4.


2021.19. Bệnh viện Tim Tâm Đức
a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;
Tên cơ sở: BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC
Trụ sở chính: Số 4 Nguyễn Lương Bằng, Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
b) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);
Giấy chứng nhận đạt GCP số 22/GCN-K2ĐT ngày 25/05/2021
d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;
Thời gian hết hiệu lực ngày 02/07/2023
đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.
Thuốc hóa dược, Sinh phẩm (thuốc sinh học), Thuốc dược liệu giai đoạn 2,3,4.


2021.20. Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh
a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;
Tên cơ sở: BỆNH VIỆN DA LIỄU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Trụ sở chính: Số 2 Nguyễn Thông, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
b) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);
Giấy chứng nhận đạt GCP số 25/GCN-K2ĐT ngày 22/06/2021
d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;
Thời gian hết hiệu lực ngày 14/05/2023
đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.
Thuốc hóa dược, Sinh phẩm (thuốc sinh học), Thuốc dược liệu giai đoạn 2,3,4.


2021.21. Bệnh viện Phổi Hà Nội
a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;
Tên cơ sở: BỆNH VIỆN PHỔI HÀ NỘI
Trụ sở chính: Số 44 Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội
b) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);
Giấy chứng nhận đạt GCP số 26/GCN-K2ĐT ngày 22/06/2021
d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;
Thời gian hết hiệu lực ngày 28/04/2024
đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.
Nhóm thuốc: Các thuốc chống lao sử dụng trong Chương trình phòng chống lao quốc gia
Phạm vi thử thuốc trên lâm sàng: Thuốc hóa dược, Thuốc dược liệu giai đoạn 2,3,4.


2021.22. Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh
a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;
Tên cơ sở: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH TP. HỒ CHÍ MINH
Trụ sở chính: Số 2B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
b) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);
Giấy chứng nhận đạt GCP số 43/GCN-K2ĐT ngày 10/11/2021
d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;
Thời gian hết hiệu lực ngày 14/10/2024
đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.
Thuốc hóa dược, Sinh phẩm (thuốc sinh học), Thuốc dược liệu giai đoạn 2,3,4.


2021.23. Bệnh viện Thành phố Thủ Đức
a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;
Tên cơ sở: BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
Trụ sở chính: 29 Phú Châu, phường Tam Phú, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
b) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);
Giấy chứng nhận đạt GCP số 46/GCN-K2ĐT ngày 09/12/2021
d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;
Thời gian hết hiệu lực ngày 06/03/2023
đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.
Thuốc hóa dược, Sinh phẩm (thuốc sinh học), Thuốc dược liệu giai đoạn 2,3,4.


2021.24. Bệnh viện 198
a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;
Tên cơ sở: BỆNH VIỆN 19-8
Trụ sở chính: Số 9 Trần Bình, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội
b) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);
Giấy chứng nhận đạt GCP số 47/GCN-K2ĐT ngày 29/12/2021
d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;
Thời gian hết hiệu lực ngày 26/01/2024
đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.
Thuốc hóa dược, Sinh phẩm (thuốc sinh học), Thuốc dược liệu giai đoạn 2,3,4.


2021.25. Bệnh viện Thành phố Thủ Đức
a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;
Tên cơ sở: BỆNH VIỆN CHÂM CỨU TRUNG ƯƠNG
Trụ sở chính: 49 Thái Thịnh, phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
b) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);
Giấy chứng nhận đạt GCP số 02/GCN-K2ĐT ngày 18/01/2022
d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;
Thời gian hết hiệu lực ngày 15/12/2024
đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.
Thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền: Giai đoạn 2, 3, 4
Thuốc hóa dược: Giai đoạn 3, 4


2021.26. Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;
Tên cơ sở: BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108
Trụ sở chính: Số 1 Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
b) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);
Giấy chứng nhận đạt GCP số 26/GCN-K2ĐT ngày 13/11/2020
d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;
Thời gian hết hiệu lực ngày 05/06/2023
đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.
Thuốc hóa dược, Sinh phẩm (thuốc sinh học), Thuốc dược liệu giai đoạn 2,3,4.


2021.27. Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch
a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;
Tên cơ sở: BỆNH VIỆN PHẠM NGỌC THẠCH
Trụ sở chính: Số 120 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.
b) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);
Giấy chứng nhận đạt GCP số 26/GCN-K2ĐT ngày 13/11/2020
d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;
Thời gian hết hiệu lực ngày 05/12/2022
đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.
Thuốc hóa dược, Sinh phẩm (thuốc sinh học), Thuốc dược liệu giai đoạn 2,3,4.


2021.28. Bệnh viện Ung bướu Hà Nội
a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;
Tên cơ sở: BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI
Trụ sở chính: Số 42A Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
b) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);
Giấy chứng nhận đạt GCP số 07/GCN-K2ĐT ngày 20/03/2020
d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;
Thời gian hết hiệu lực ngày 23/09/2022
đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.
Thuốc hóa dược, Sinh phẩm (thuốc sinh học), Thuốc dược liệu giai đoạn 2,3,4.


2021.29. Bệnh viện Da Liễu Trung ương
a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;
Tên cơ sở: BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG
Trụ sở chính: Số 15A Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.
b) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);
Giấy chứng nhận đạt GCP số 13/GCN-K2ĐT ngày 29/10/2029
d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;
Thời gian hết hiệu lực ngày 23/10/2022
đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.
Thuốc hóa dược, Sinh phẩm (thuốc sinh học) giai đoạn 2,3,4.


2023.30 Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức
a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;
Tên cơ sở: BỆNH VIỆN ĐA KHOA MỸ ĐỨC
Trụ sở chính: Số 4, Núi Thành, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
b) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);
Giấy chứng nhận đạt GCP số 06/GCN-K2ĐT ngày 27/02/2023
d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;
Thời gian hết hiệu lực ngày 23/10/2025
đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.
Thuốc hóa dược, Sinh phẩm (thuốc sinh học) giai đoạn 2,3,4.


2023.31 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec times city
a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;
Tên cơ sở: BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC TIMES CITY
Trụ sở chính: Số 458, Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
b) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);
Giấy chứng nhận đạt GCP số 13/GCN-K2ĐT ngày 29/03/2023
d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;
Thời gian hết hiệu lực ngày 20/10/2025
đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.
Thuốc hóa dược, Sinh phẩm (thuốc sinh học) giai đoạn 2,3,4.


2023.32 Bệnh viện Bạch Mai
a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;
Tên cơ sở: BỆNH VIỆN BẠCH MAI
Trụ sở chính: Số 78, Giải phòng, Quận Đống Đa, Hà Nội.
b) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);
Giấy chứng nhận đạt GCP số 52/GCN-K2ĐT ngày 18/05/2023
d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;
Thời gian hết hiệu lực ngày 19/10/2025
đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.
Thuốc hóa dược, Sinh phẩm (thuốc sinh học) giai đoạn 2,3,4.


2023.33 Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;
Tên cơ sở: BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (thuộc Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh)
Trụ sở chính: Số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.
b) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);
Giấy chứng nhận đạt GCP số 36/GCN-K2ĐT ngày 10/11/2023
d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;
Thời gian hết hiệu lực ngày 11/01/2025
đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.
Thuốc hóa dược, Sinh phẩm (thuốc sinh học), Thuốc dược liệu giai đoạn 2,3,4.


2023.34. Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;
Tên cơ sở: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH
Trụ sở chính: Số 108, Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, Quận Long Biên , Hà Nội
b) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);
Giấy chứng nhận đạt GCP số 21/GCN-K2ĐT ngày 02/06/2023
d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;
Thời gian hết hiệu lực ngày 19/05/2025
đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.
Thuốc hóa dược, Sinh phẩm (thuốc sinh học), Thuốc dược liệu giai đoạn 2,3,4.


2023.35 Bệnh viện Da Liễu Trung ương
a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;
Tên cơ sở: BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG
Trụ sở chính: Số 15A Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.
b) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);
Giấy chứng nhận đạt GCP số 32/GCN-K2ĐT ngày 18/11/2022
d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;
Thời gian hết hiệu lực ngày 27/09/2024
đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.
Thuốc hóa dược, Sinh phẩm (thuốc sinh học) giai đoạn 2,3,4.


2023.36 Bệnh viện Phổi Trung ương
a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;
Tên cơ sở: BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG
Trụ sở chính: Số 463, Hoàng Hoa Thám, Hà Nội.
b) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);
Giấy chứng nhận đạt GCP số 33/GCN-K2ĐT ngày 24/10/2023
d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;
Thời gian hết hiệu lực ngày 28/04/2025
đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.
Thuốc hóa dược, Sinh phẩm (thuốc sinh học) giai đoạn 2,3,4.


2023.37 Bệnh viện Quân Y 103
a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;
Tên cơ sở: BỆNH VIỆN QUÂN Y 103
Trụ sở chính: Số 261, Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội.
b) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);
Giấy chứng nhận đạt GCP số 23/GCN-K2ĐT ngày 10/07/2023
d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;
Thời gian hết hiệu lực ngày 22/06/2025
đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.
Thuốc hóa dược, Sinh phẩm (thuốc sinh học) giai đoạn 2,3,4.


2023.38 Bệnh viện Ung bướu Hà Nội
a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;
Tên cơ sở: BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI
Trụ sở chính: Số 42A Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
b) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);
Giấy chứng nhận đạt GCP số 697/GCN-K2ĐT ngày 24/04/2023
d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;
Thời gian hết hiệu lực ngày 09/03/2025
đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.
Thuốc hóa dược, Sinh phẩm (thuốc sinh học), Thuốc dược liệu giai đoạn 2,3,4.


2023.39 Bệnh viện Ung bướu Hồ Chí Minh
a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;
Tên cơ sở: BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI
Trụ sở chính: Số 3 Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
b) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);
Giấy chứng nhận đạt GCP số 697/GCN-K2ĐT ngày 24/04/2023
d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;
Thời gian hết hiệu lực ngày 22/09/2025
đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.
Thuốc hóa dược, Sinh phẩm (thuốc sinh học), Thuốc dược liệu giai đoạn 2,3,4.


2023.40. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng
a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;
Tên cơ sở: BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HẢI PHÒNG
Trụ sở chính: Số 124 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành Phố Hải Phòng .
b) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);
Giấy chứng nhận đạt GCP số 23/GCN-K2ĐT ngày 17/08/2023
d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;
Thời gian hết hiệu lực ngày 08/07/2025
đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.
Thuốc hóa dược, Sinh phẩm (thuốc sinh học) giai đoạn 2,3,4.


2023.41 Bệnh viện Phổi Hà Nội
a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;
Tên cơ sở: BỆNH VIỆN PHỔI HÀ NỘI
Trụ sở chính: Số 44 Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
b) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);
Giấy chứng nhận đạt GCP số 26/GCN-K2ĐT ngày 22/06/2021
d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;
Thời gian hết hiệu lực ngày 28/04/2024
đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.
Thuốc hóa dược, thuốc dược liệu giai đoạn 2,3,4.


2023.42 Bệnh viện Y học cổ truyền trung ương
a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;
Tên cơ sở: BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG
Trụ sở chính: Số 15A Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.
b) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);
Giấy chứng nhận đạt GCP số 13/GCN-K2ĐT ngày 29/10/2029
d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;
Thời gian hết hiệu lực ngày 23/10/2022
đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.
Thuốc hóa dược, Sinh phẩm (thuốc sinh học) giai đoạn 2,3,4.


2023.43 Bệnh viện Châm cứu Trung ương
a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;
Tên cơ sở: BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG
Trụ sở chính: Số 15A Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.
b) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);
Giấy chứng nhận đạt GCP số 13/GCN-K2ĐT ngày 29/10/2029
d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;
Thời gian hết hiệu lực ngày 23/10/2022
đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.
Thuốc hóa dược, Sinh phẩm (thuốc sinh học) giai đoạn 2,3,4.


2023.44 Bệnh viện Phổi Trung ương
a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;
Tên cơ sở: BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG
Trụ sở chính: Số 463 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội.
b) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);
Giấy chứng nhận đạt GCP số 18/GCN-K2ĐT ngày 24/08/2020
d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;
Thời gian hết hiệu lực ngày 06/11/2022
đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.
Thuốc hóa dược, Sinh phẩm (thuốc sinh học), thuốc dược liệu giai đoạn 2,3,4.


2023.45 Bệnh viện Đà Nẵng
a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;
Tên cơ sở: BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: Số 124 Hải Phòng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
b) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);
Giấy chứng nhận đạt GCP số 19/GCN-K2ĐT ngày 18/05/2023
d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;
Thời gian hết hiệu lực ngày 26/12/2025
đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.
Thuốc hóa dược giai đoạn 2,3,4.


2023.46 Bệnh viện FV
a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;
Tên cơ sở: BỆNH VIỆN FV (thuộc Công ty TNHH Y tế Viễn Đông Việt Nam)
Trụ sở chính: Số 6 Nguyễn Lương Bằng, Tân Phú, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
b) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);
Giấy chứng nhận đạt GCP số 41/GCN-K2ĐT ngày 30/12/2022
d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;
Thời gian hết hiệu lực ngày 26/08/2025
đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.
Thuốc hóa dược, Sinh phẩm (thuốc sinh học) giai đoạn 2,3,4.


2023.47 Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh
a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;
Tên cơ sở: VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Trụ sở chính: 167 Pasteur, Phường 8, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
b) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);
Giấy chứng nhận đạt GCP số 10/GCN-K2ĐT ngày 09/02/2021
d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;
Thời gian hết hiệu lực ngày 29/01/2024
đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.
Vắc xin giai đoạn 1,2,3,4.

 


2023.48. Viện SR-KST-CT Quy Nhơn
a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;
Tên cơ sở: BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG
Trụ sở chính: Số 15A Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.
b) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);
Giấy chứng nhận đạt GCP số 13/GCN-K2ĐT ngày 29/10/2029
d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;
Thời gian hết hiệu lực ngày 23/10/2022
đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.
Thuốc hóa dược, Sinh phẩm (thuốc sinh học) giai đoạn 2,3,4.


2023.49 Bệnh viện Quân Y 103
a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;
Tên cơ sở: BỆNH VIỆN QUÂN Y 103
Trụ sở chính: 261 Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội
b) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);
Giấy chứng nhận đạt GCP số 03/GCN-K2ĐT ngày 18/02/2020
d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;
Thời gian hết hiệu lực ngày 13/08/2022
đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.
Thuốc hóa dược, Sinh phẩm (thuốc sinh học), thuốc dược liệu giai đoạn 2,3,4.


2023.50 Viện Y học cổ truyền Quân đội
a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;
Tên cơ sở: BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG
Trụ sở chính: Số 15A Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.
b) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);
Giấy chứng nhận đạt GCP số 13/GCN-K2ĐT ngày 29/10/2029
d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;
Thời gian hết hiệu lực ngày 23/10/2022
đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.
Thuốc hóa dược, Sinh phẩm (thuốc sinh học) giai đoạn 2,3,4.


2023.51 Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương
a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;
Tên cơ sở: BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG
Trụ sở chính: Số 15A Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.
b) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);
Giấy chứng nhận đạt GCP số 13/GCN-K2ĐT ngày 29/10/2029
d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;
Thời gian hết hiệu lực ngày 23/10/2022
đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.
Thuốc hóa dược, Sinh phẩm (thuốc sinh học) giai đoạn 2,3,4.


2023.52 Bệnh viện Mỹ Đức
a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;
Tên cơ sở: BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG
Trụ sở chính: Số 15A Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.
b) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);
Giấy chứng nhận đạt GCP số 13/GCN-K2ĐT ngày 29/10/2029
d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;
Thời gian hết hiệu lực ngày 23/10/2022
đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.
Thuốc hóa dược, Sinh phẩm (thuốc sinh học) giai đoạn 2,3,4.


2023.53 Bệnh viện Emcas
a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;
Tên cơ sở: BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ EMCAS
Trụ sở chính: Số 291 (cổng số 3 – hẻm 285), đường Cách mạng tháng 8, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh
b) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);
Giấy chứng nhận đạt GCP số 15/GCN-K2ĐT ngày 28/06/2022
d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;
Thời gian hết hiệu lực ngày 13/05/2025
đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.
Thuốc hóa dược, Sinh phẩm (thuốc sinh học) giai đoạn 2,3,4.
Thử thuốc sử dụng trong các bệnh thuốc chuyên khoa phẫu thuật tạo hình – thẩm mỹ, da liễu, răng hàm mặt (thuốc Danh mục kỹ thuật chuyên môn đã được Bộ Y tế phê duyệt)


2023.54 Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;
Tên cơ sở: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH
Trụ sở chính: 108 Hoàng Như Tiếp, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội.
b) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);
Giấy chứng nhận đạt GCP số 21/GCN-K2ĐT ngày 30/12/2019
d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;
Thời gian hết hiệu lực ngày 07/12/2022
đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.
Thuốc hóa dược, Sinh phẩm (thuốc sinh học), thuốc dược liệu giai đoạn 2,3,4.


2023.55 Bệnh viện Nhân Dân Gia Định
a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;
Tên cơ sở: BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH
Trụ sở chính: Số 1 Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thành, TP. Hồ Chí Minh
b) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);
Giấy chứng nhận đạt GCP số 04/GCN-K2ĐT ngày 27/2/2020
d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;
Thời gian hết hiệu lực ngày 19/07/2022
đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.
Thuốc hóa dược, Sinh phẩm (thuốc sinh học), thuốc dược liệu giai đoạn 2,3,4.


2023.56 Bệnh viện K
a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;
Tên cơ sở: BỆNH VIỆN K
Trụ sở chính:
Cơ sở 1: Số 43 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội và số 9A-9B Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Cơ sở 3: Số 30 Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội
b) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);
Giấy chứng nhận đạt GCP số 19/GCN-K2ĐT ngày 11/12/2019
d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;
Thời gian hết hiệu lực ngày 27/06/2022
đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.
Thuốc hóa dược, Sinh phẩm (thuốc sinh học), thuốc dược liệu giai đoạn 2,3,4.


2023.57 Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi thành phố Cần Thơ
a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;
Tên cơ sở: BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH VIỆN PHỔI THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Trụ sở chính: Khu vực Bình Hòa A, Phước Thới, Ô Môn, thành phố Cần Thơ
b) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);
Giấy chứng nhận đạt GCP số 9/GCN-K2ĐT ngày 12/05/2022
d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;
Thời gian hết hiệu lực ngày 01/04/2025
đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.
Thuốc hóa dược giai đoạn 2,3.
Nhóm thuốc: Các thuốc chống lao sử dụng trong Chương trình phòng chống lao quốc gia


2023.58 Phòng Khám Chuyên Khoa Lao Và Bệnh Phổi
a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;
Tên cơ sở: PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA LAO VÀ BỆNH PHỔI (thuộc Công ty Cổ phần Y khoa Phổi Việt)
Trụ sở chính: 20-22 Ngô Quyền, phường 5, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh
b) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);
Giấy chứng nhận đạt GCP số 28/GCN-K2ĐT ngày 16/08/2023
d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;
Thời gian hết hiệu lực ngày 17/06/2026
đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.
Thuốc hóa dược giai đoạn 3,4 (Các hoạt động nghiên cứu tuân thủ theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Phòng khám đã được cơ quan quản lý có thẩm quyền phê duyệt)
Nhóm thuốc: Các thuốc chống lao sử dụng trong Chương trình phòng chống lao quốc gia


2023.59. Trung Tâm Y Tế Quận 6
a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;
Tên cơ sở: TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN 6
Trụ sở chính: A14/1 cư xá Phú Lâm B, đường Bà Hom, phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh
b) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);
Giấy chứng nhận đạt GCP số 20/GCN-K2ĐT ngày 22/05/2023
d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;
Thời gian hết hiệu lực ngày 18/04/2026
đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.
Thuốc hóa dược giai đoạn 3,4 (Các thuốc chống lao sử dụng trong Chương trình phòng chống lao quốc gia)


2023.60. Bệnh Viện Ung Bướu Cần Thơ
a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;
Tên cơ sở: BỆNH VIỆN UNG BƯỚU CẦN THƠ
Trụ sở chính: Số 04 Châu Văn Liêm, phƣờng Tân An, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
b) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);
Giấy chứng nhận đạt GCP số 30/GCN-K2ĐT ngày 03/11/2022
d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;
Thời gian hết hiệu lực ngày 01/04/2025
đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.
Thuốc hóa dược giai đoạn 2,3,4
Sinh phẩm (thuốc sinh học) giai đoạn 3


2023.61 Bệnh Viện Châm cứu Trung ương
a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;
Tên cơ sở: BỆNH VIỆN Châm cứu Trung ương
Trụ sở chính: 49 Thái Thịnh, phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
b) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);
Giấy chứng nhận đạt GCP số 02/GCN-K2ĐT ngày 08/01/2022
d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;
Thời gian hết hiệu lực ngày 15/12/2024
đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.
Thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền giai đoạn 2,3,4
Thuốc hóa dược giai đoạn 3,4


2023.62 Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương
a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;
Tên cơ sở: Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
Trụ sở chính: 1 P. Yec Xanh, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
b) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);
Giấy chứng nhận đạt GCP số 33/GCN-K2ĐT ngày 05/08/2021
d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;
Thời gian hết hiệu lực ngày 29/01/2024
đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.
Vắc xin giai đoạn 1,2,3,4


2023.63 Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – côn trùng Quy Nhơn
a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;
Tên cơ sở: Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – côn trùng Quy Nhơn
Trụ sở chính: Số 611B-Nguyễn Thái Học-Phường Nguyễn Văn Cừ-Thành phố Quy Nhơn-tỉnh Bình Định.
b) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);
Giấy chứng nhận đạt GCP số 07/GCN-K2ĐT ngày 08/03/2023
d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;
Thời gian hết hiệu lực ngày 17/06/2025
đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.
Thuốc hóa dược giai đoạn 2,3,4


2023.64 Bệnh viện Mỹ Đức
a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;
Tên cơ sở: Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức
Trụ sở chính: Số 04 Núi Thành-Phường 13-quận Tân Bình, TP.HCM.
b) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);
Giấy chứng nhận đạt GCP số 22/GCN-K2ĐT ngày 31/12/2019
d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP và ngày đánh giá định kỳ tiếp theo;
Thời gian hết hiệu lực ngày 08/11/2022
đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng.
Thuốc hóa dược, Sinh phẩm (thuốc sinh học), thuốc dược liệu giai đoạn 2,3,4.