Tọa đàm về đổi mới chương trình đào tạo Bác sĩ đa khoa

Cập nhật 03/12/2014 | Lúc 1:51:39
Với mục tiêu cải thiện chất lượng nhân lực y tế, đặc biệt là chất lượng đội ngũ bác sĩ đa khoa, chiều ngày 24.11.2014, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đã tổ chức buổi tọa đàm với Lãnh đạo các trường y về chủ đề đổi mới chương trình đào tạo bác sĩ đa khoa. GS.TS Lê Quang Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế và GS.Ts. Nguyễn Công Khẩn, Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo chủ trì buổi tọa đàm. Trọng tâm của buổi tọa đàm là bài trình bày của Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh về kế hoạch đổi mới chương trình đào tạo bác sĩ đa khoa của trường.
Từ năm 2012 đến nay, Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh đã tiến hành tìm hiểu, học tập các mô hình đào tạo bác sĩ y khoa trên thế giới cũng như phương pháp giảng dạy mới. Trên cơ sở đó và với sự hỗ trợ của các chuyên gia đến từ Đại học Harvard và Đại học Geneva, Trường đã xây dựng bản kế hoạch chi tiết về cải tiến chương trình đào tạo bác sĩ đa khoa từ đào tạo theo từng môn khoa học sang đào tạo lồng ghép theo từng chủ đề. Cách đào tạo này giúp cho sinh viên áp dụng tốt hơn các kiến thức khoa học cơ bản vào các kỹ năng lâm sàng,
Lãnh đạo từ các cơ sở đào tạo cũng nhất trí về các ưu điểm của chương trình đào tạo theo cách lồng nghép. Tuy nhiên, để áp dụng được, nhà trường cần phải có nhiều nguồn lực về con người, kinh phí, cơ sở vật chất và phải có các thay đổi trong cấu trúc quản lý của trường. Đặc biệt, để áp dụng đào tạo lồng nghép đúng nghĩa, số lượng sinh viên cho các lớp học không thể nhiều như số lượng sinh viên ở các trường y ở Việt Nam hiện nay.
Tuy còn nhiều khó khăn trong áp dụng đối mới giáo dục y khoa, đại biểu các trường đã thể hiện sự quan tâm và mong muốn về một tương lai trong đó các trường y của Việt Nam có thể hội nhập với các nước trong khu vực và thế giới.