Tổng Cục giáo dục nghề nghiệp giao lưu với các Trường Cao đẳng Y tế khu vực phía Bắc

Cập nhật 06/01/2021 | Lúc 7:20:40

Ngày 05/01/2021, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo phối hợp với Tổng Cục giáo dục nghề nghiệp tổ chức buổi Giao lưu và Kết nối với các Trường Cao đẳng Y tế khu vực phía Bắc, tham dự về phía Bộ Y tế có TS. Phạm Văn Tác – Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa quốc gia, Cục trưởng, PGS. TS Nguyễn Vũ Trung – Phó Cục trưởng cùng lãnh đạo các phòng thuộc Cục; Về phía  Tổng Cục giáo dục nghề nghiệp có sự tham gia của TS. Trương Anh Dũng – Tổng Cục trưởng; TS. Đỗ Năng Khánh, PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương, TS. Phạm Vũ Quốc Bình – Phó Tổng Cục trưởng cùng Lãnh đạo các phòng ban thuộc Tổng Cục.

TS. Phạm Văn Tác và TS Trương Anh Dũng

Tham dự Buổi giao lưu và gắn kết có sự tham gia của 07 trưởng Cao đẳng Y tế khu vực phía Bắc: Hải Dương, Hà Nội, Hà Đông, Bạch Mai, Thái Bình, Quảng Ninh và Cao đẳng Dược Phú Thọ.

Với tinh thần Kết nối và Phát triển, buổi giao lưu đã diễn ra trong không khí cởi  mở, TS. Trương Anh Dũng – Tổng Cục trưởng đã chia sẻ định hướng của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp về phát triển nhân lực, tiếp tục thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng theo hướng mở, linh hoạt; bảo đảm thống nhất với đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo. Hiện đại hóa và thay đổi phương thức đào tạo thúc đẩy phát triển các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao. Xây dựng các cơ chế, chính sách và giải pháp để đào tạo lại lực lượng lao động phải chuyển đổi nghề nghiệp do quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới công nghệ và tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Chia sẻ tại buổi giao lưu TS. Phạm Văn Tác nhấn mạnh, các trường Cao đẳng Y tế cũng cần đẩy mạnh công tác gắn kết với doanh nghiệp. Cần khảo sát nhu cầu của thị trường, nhất là thị trường Quốc tế để đào tạo, tiến tới đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Lãnh đạo Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Tổng Cục giáo dục nghề nghiệp và các trường Cao đẳng y chụp ảnh lưu niệm