Trực tiếp: Bế mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Cập nhật 01/02/2021 | Lúc 2:30:17

Sáng nay (01/2), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bế mạc sau 8 ngày làm việc khẩn trương, sớm hơn 1 ngày so với chương trình dự kiến ban đầu.

Truyền hình trực tiếp tại đây:

https://media.chinhphu.vn/video/truc-tuyen-be-mac-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-xiii-dang-cong-san-viet-nam-14964