Trung tâm đào tạo Y tế quốc tế Đài Loan tổ chức đào tạo chuyên đề

Cập nhật 30/06/2016 | Lúc 3:23:34

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo nhận được công văn số VN1275 của Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam về việc tổ chức các khóa đào tạo chuyên đề tại Trung tâm Đào tạo Y tế Quốc tế Đài Loan (Taiwan International Healthcare Training Center), cụ thể như sau:

1. International Acupuncture and Traditional Medicine (14 – 27/8/2016)

2. Emergency Care Management (25/9 – 1/10/2016)

3. International Healthcare Management  Leadership (16 – 29/10/2016)

Các học viên đăng ký và được Bộ Y tế Phúc lợi Đài Loan xét duyệt thông qua sẽ được đài thọ chi phí chỗ ở, bảo hiểm và các chi phí trong chương trình.

Thông tin cụ thể các đơn vị tham khảo trên website của Trung tâm www.ptph.gov.tw/tihtc

Download: DaiBac