Trường Đại học Y Dược Hải Phòng tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng cho Tiến sĩ. Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa cấp 2, Bác sĩ chuyên khoa cấp 1 và Nội trú

Cập nhật 01/06/2020 | Lúc 8:04:43

Ngày 30/5/2020 Thứ trưởng Bộ Y tế GS. TS Trần Quang Thuấn và TS. BS Phạm Văn Tác, Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đã tham dự Lễ tốt nghiệp và trao bằng cho 226 Tiến sĩ. Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa cấp 2, Bác sĩ chuyên khoa cấp 1 và Nội trú của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn biểu dương những thành tích mà thầy và nhà trò Trường Đại học Y dược Hải Phòng đã đạt được trong suốt hơn 40 năm qua. Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cũng đề nghị nhà trường phát huy hơn nữa những thành tích đã được và tiếp tục xây dựng, phát triển nhà trường, trong đó tập thể cấp ủy, lãnh đạo trường tập trung chỉ đạo và triển khai kiện toàn Hội đồng trường theo đúng quy định để sớm ổn định bộ máy lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm 2020 và giai đoạn tiếp theo.