Trường Trung cấp y tế Tây Ninh tham gia công tác hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19

Cập nhật 09/06/2021 | Lúc 8:02:49

Hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19, dưới sự chỉ đạo của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Trường Trung cấp y tế Tây Ninh đã cử các cán bộ, sinh viên tham gia hỗ trợ tại địa phương. Để hiểu rõ công việc của các em sinh viên, Cục đăng tải phóng sự của Đài truyền hình Tây Ninh ghi lại các hoạt động tình nguyện mà các em đang hàng ngày thực hiện: