Truyền hình thông tấn: Tỷ lệ người dân hài lòng với dịch vụ y tế tăng cao

Cập nhật 29/12/2020 | Lúc 9:25:01

Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành T.Ư khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới đã đề ra mục tiêu đến năm 2025 tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế đạt trên 80%. Tuy nhiên hiện nay tỷ lệ người dân hài lòng tại các cơ sở y tế đã đạt trên 85%.

Truyền hình thông tấn đã có phóng sự ghi nhận về sự thay đổi này.