Tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại Đức

Cập nhật 05/05/2017 | Lúc 2:34:31

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế nhận được công văn số 581/QLLDNN-NGCADNA ngày 18/4/2017 của Cục Quản lý laop động ngoài nước, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc tổ chức tuyển chọn khóa II Chương trình thí điểm đưa điều dưỡng viên Việt Nam sang học tập và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức trong lĩnh vực chăm sóc người bệnh.

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế trân trọng thông báo về việc tuyển chọn ứng viên điều dưỡng trên và đề nghị các đơn vị thông tin rộng rãi để những người có nguyện vọng và đáp ứng yêu cầu biết, đăng ký tham gia.

Download:

1. CV_381 Thongbao_tuyenchon_dieuduong_381

2. Thongbao_tuyenchon_dieuduong_381