VTV1 – Thu hút bác sĩ trẻ về vùng khó khăn

Cập nhật 24/02/2021 | Lúc 3:06:27

Dự án Thí điểm bác sĩ trẻ về vùng khó khăn do Bộ Y tế thực hiện từ năm 2013 được đánh giá là bước đột phá của ngành y tế trong việc tiến tới việc đảm bảo đủ số lượng nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân ở các địa phương còn nhiều khó khăn. Đến nay đã có 11 khóa với 344 bác sĩ trẻ đã tốt nghiệp và phân công về các vùng khó khăn trong cả nước. Chương trình phát triển dân tộc Đài truyền hình Việt Nam xây dựng phóng sự “Thu hút bác sĩ trẻ về vùng khó khăn” để nhìn lại kết quả của dự án trên và kế hoạch của cơ quan thực hiện Dự án trong thời gian tới. Nội dung chi tiết phóng sự xin xem video dưới đây: