Vụ Giáo dục đại học – Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo về kế hoạch triển khai Khung trình độ quốc gia khối ngành sức khỏe

Cập nhật 05/07/2020 | Lúc 2:45:57

Ngày 03/07/2020, đoàn công tác của Vụ Giáo dục đại học – Bộ Giáo dục và Đào tạo do PGS. TS Nguyễn Thu Thủy, Quyền Vụ trưởng là trưởng đoàn đã đến làm việc với Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo về kế hoạch triển khai Khung trình độ quốc gia khối ngành sức khỏe.

Tại buổi làm việc 2 đơn vị đã thống nhất kế hoạch về chuẩn bị xây dựng chuẩn chương trình đào tạo nhóm ngành sức khỏe theo tinh thần quyết định số 436/2020/QĐ-TTg ngày 30/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học, giai đoạn 2020 – 2025.

Đoàn công tác Vụ Giáo dục đại học – Bộ Giáo dục và Đào tạo

Vụ Giáo dục đại học – Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng thống nhất Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chịu trách nhiệm chung các hoạt động về xây dựng chuẩn chương trình đào tạo. Về phía Bộ Y tế, thành phần Hội đồng tư vấn, thẩm định sẽ có đại diện của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng tham gia. Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ sớm tổ chức Hội thảo xin ý kiến về kế hoạch tổ chức việc thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học, giai đoạn 2020 – 2025 (dự kiến vào tháng 8/2020).

TS. Phạm Văn Tác, Cục trưởng và đại diện Phòng Quản lý đào tạo, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo