Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực đào tạo khối ngành sức khỏe

Cập nhật 16/03/2021 | Lúc 9:34:16

Sáng ngày 16/3/2021, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo phối hợp cùng Viện Chiến lược và Chính sách Y tế tổ chức Hội thảo “Xin ý kiến các bên liên quan về kết quả Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật nhằm hoàn thiện dự thảo Thông tư Ban hành về định mức kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực đào tạo khối ngành sức khỏe”. Hội thảo do TS. Phạm Văn Tác – Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Cục trưởng và TS. Trần Thị Mai Oanh – Viện trưởng chủ trì. Tham dự hội thảo có đại diện các Vụ/ Cục thuộc Bộ và đại diện các cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe.

Thông tư Ban hành về định mức kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực đào tạo khối ngành sức khỏe sẽ áp dụng cho 12 ngành đào tạo trình độ đại học khối ngành sức khỏe là cơ sở xác định mức thu học phí cho các cơ sở đào tạo nhân lực y tế trực thuộc Bộ Y tế. Việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật  (KTKT) là xác định mức tiêu hao về nguồn lực để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn của chương trình đào tạo được cơ quan có thẩm quyền ban hành. Định mức kinh tế kỹ thuật bao gồm 04 định mức thành phần cơ bản: Định mức lao động trực tiếp; Định mức lao động gián tiếp; Định mức vật tư; Định mức thiết bị.

Các định mức kinh tế kỹ thuật được xác định dựa trên chương trình đào tạo của các cơ sở đào tạo, nhằm đánh giá các nguồn lực tiêu hao cần thiết để 01 người học hoàn thành toàn bộ chương trình đào tạo. Đối với những cấu phần định mức mà việc xác định từ chương trình đào tạo không khả thi, số liệu thực tế sẽ được thu thập và sau đó tham vấn ý kiến chuyên gia để đề xuất định mức phù hợp.

Sau khi các đại biểu được nghe Viện Chiến lược và Chính sách y tế trình bày Phương pháp xây dựng định mức KTKT và hướng dẫn xác định mức thu học phí cho đào tạo đại học khối ngành sức khỏe, Phương pháp tiến hành xây dựng định mức KTKT và Kết quả sơ bộ tính toán định mức KTKT tại 11 Trường Đại học trực thuộc Bộ Y tế; các đại biểu từ các Trường Đại học khối ngành sức khỏe đã tiến hành phiên thảo luận về các vấn đề kỹ thuật trong việc xác định định mức.

Phát biểu kết luận tại Hội thảo, TS. Phạm Văn Tác đánh giá cao những nỗ lực của Viện Chiến lược và Chính sách Y tế sớm xây dựng bản dự thảo định mức kinh tế kỹ thuật, TS. Tác cũng ghi nhận các ý kiến góp ý của các chuyên gia, các cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe đối với bản dự thảo. Bản dự thảo sau khi tiếp thu các ý kiến góp ý cần khẩn trương hoàn thiện sớm và đăng tải lên cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Y tế. Dự thảo sau khi được phê duyệt sẽ là phụ lục của Thông tư Ban hành về định mức kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực đào tạo khối ngành sức khỏe, được áp dụng cho tất cả các cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe. Dự kiến tháng 6/2021 Thông tư Ban hành về định mức kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực đào tạo khối ngành sức khỏe sẽ được Bộ Y tế ban hành để các cơ sở đào tạo nhân lực y tế có căn cứ để tính định mức thu học phí cho từng trường.

Các đại biểu góp ý tại phiên thảo luận:

PGS. TS. NGUYỄN HOÀNG BẮC – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

PGS.TS. Nguyễn Khắc Minh – Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng

.

 

Ông Ngô Vũ Thắng – Trưởng phòng Tài chính sự nghiệp, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Y tế

Ông Vũ Văn Đoan – Chuyên gia Trang thiết bị Y tế