Xây dựng Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng cho lĩnh vực đào tạo khối ngành sức khỏe

Cập nhật 02/03/2021 | Lúc 1:14:03

Thực hiện Quyết định số 5625/QĐ-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về y tế năm 2021, ngày 02/03/2021, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đã tổ chức buổi họp về xây dựng Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng cho lĩnh vực đào tạo khối ngành sức khỏe với Vụ Pháp Chế, Vụ Kế hoạch – Tài chính và Viện Chiến lược và Chính sách y tế.

Tham dự buổi làm việc về phía Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo có TS. Phạm Văn Tác – Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa quốc gia, Cục trưởng, PGS. TS Nguyễn Vũ Trung – Phó Cục trưởng, cùng Lãnh đạo các Phòng chuyên môn. Về phía Vụ Pháp chế có sự tham dự của Ông Nguyễn Huy Quang – Vụ trưởng, Ông Đỗ Trung Hưng – Phó Vụ trưởng. Về phía Vụ Kế hoạch Tài chính có sự tham dự  của Ông Ngô Vũ Thắng – Trưởng phòng Tài chính sự nghiệp. TS. Trần Thị Mai Oanh – Viện trưởng đại diện Viện Chiến lược và Chính sách y tế đã đến tham dự cuộc họp.

 

 

Thông tư ban hành sẽ Xây dựng định mức kinh tế – kỹ thuật (KTKT) cho 12 ngành đào tạo trình độ đại học khối ngành sức khỏe để làm cơ sở xác định mức thu học phí cho các cơ sở đào tạo nhân lực y tế trực thuộc Bộ Y tế. Việc xây dựng định mức KTKT là xác định mức tiêu hao về nguồn lực để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn của chương trình đào tạo được cơ quan có thẩm quyền ban hành. Định mức kinh tế kỹ thuật bao gồm 04 định mức thành phần cơ bản: Định mức lao động; Định mức thiết bị; Định mức vật tư; Định mức cơ sở vật chất.

Các định mức kinh tế kỹ thuật được xác định dựa trên chương trình đào tạo của các cơ sở đào tạo, nhằm đánh giá các nguồn lực tiêu hao cần thiết để 01 người học hoàn thành toàn bộ chương trình đào tạo. Đối với những cấu phần định mức mà việc xác định từ chương trình đào tạo không khả thi, số liệu thực tế sẽ được thu thập và sau đó tham vấn ý kiến chuyên gia để đề xuất định mức phù hợp.