Hội thảo tình hình thực hiện Luật Giáo dục Đại học năm 2012 và lấy ý kiến góp ý Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học

Để có cơ sở góp ý Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học, Bộ Y tế tổ chức Hội thảo báo cáo tình hình thực hiện Luật Giáo dục Đại học năm 2012 và lấy ý kiến góp ý Dự án Luật sửa đổi, bổ sung […]

Lễ ký kết hợp tác về đổi mới Đào tạo Nhân lực Y tế giữa Bộ Y tế và Đại học Harvard Hoa Kỳ

Sáng ngày 24/7, GS. TS. Lê Quang Cường – Thứ trưởng Bộ Y tế và Đoàn chuyên gia Việt Nam (bao gồm Lãnh đạo các Vụ/Cục Bộ Y tế, Lãnh đạo các trường đại học Y và Lãnh đạo các bệnh viện hàng đầu tại Việt Nam) đã có buổi ký kết hợp tác đổi […]

Tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại Đức

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế nhận được công văn số 581/QLLDNN-NGCADNA ngày 18/4/2017 của Cục Quản lý laop động ngoài nước, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc tổ chức tuyển chọn khóa II Chương trình thí điểm đưa điều dưỡng viên Việt Nam sang học tập […]

Hướng dẫn một số điểm trong quy chế đào tạo CKI, CKII và BSNT năm học 2017 – 2018

Đào tạo Chuyên khoa I, Chuyên Khoa II và Bác sĩ nội trú là loại hình đào tạo sau đại học đặc thù ngành y tế, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là kỹ năng thực hành nghề nghiệp liên quan trực tiếp đến công tác khám chữa bệnh. Bộ […]

Rà soát, đánh giá điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật và nhân sự của cơ sở kinh doanh dịch vụ thử thuốc trên lâm sàng (tổ chức nhận thử)

Nhằm chuẩn hóa hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ thử thuốc trên lâm sàng (Tổ chức nhận thử), Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo (Cục KHCN&ĐT) phối hợp với các chuyên gia đã xây dựng dự thảo Bộ công cụ khảo sát thực trạng cơ sở vật chất, kỹ […]

Triển khai thí điểm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 “Đăng ký thử thuốc trên lâm sàng”

Thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Lãnh đạo Bộ Y tế trong việc xây dựng và công bố dịch vụ công trực tuyến Đăng ký thử thuốc trên lâm sàng, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo (Cục KHCN&ĐT) phối hợp với Cục Công nghệ thông tin (Cục CNTT) […]

Thông báo tuyển chọn thực hiện đề tài Khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2017

Thực hiện Quyết định số 90/QĐ-BYT ngày 12/0/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng đề tài KH&CN cấp Bộ Y tế để tuuyển chọn thực hiện trong kế hoạch từ năm 2017, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế thông báo: 1. Danh sách […]

Báo cáo thực hiện tuyển sinh năm 2015 và kế hoạch tuyển sinh đào tạo nhân lực y tế năm 2016

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch đào tạo nhân lực y tế năm 2016 và chỉ đạo, hỗ trợ có hiệu quả việc triển khai công tác tuyển sinh, Bộ Y tế đề nghị các cơ sở đào tạo nhân lực y tế báo cáo thực hiện tuyển sinh năm 2015 và kế […]

Hội thảo góp ý dự thảo Chuẩn năng lực cơ bản của bác sĩ đa khoa

Chất lương nhân lực y tế đang là một trong các vấn đề trọng tâm của Bộ Y tế. Sáng ngày 24.11.2014, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế đã tổ chức Hội thảo góp ý chuẩn năng  lực cơ bản của bác sĩ đa khoa. Tham dự hội thảo có đại diện của Sở Y tế […]

    Page 1 of 212