Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo chúc mừng các Lãnh đạo Bộ Y tế tiền nhiệm nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

Cập nhật 11/11/2020 | Lúc 7:56:43

Nhân dịp ngày Nhà Giáo Việt Nam 20 tháng 11, để ghi nhận những đóng góp to lớn của các Lãnh đạo tiền nhiệm cho sự phát triển của ngành Y tế và của hệ thống đào tạo nhân lực y tế; Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đã tổ chức Đoàn đến thăm hỏi và chúc mừng các Lãnh đạo Bộ Y tế tiền nhiệm.

Một số hình ảnh Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đến Chúc mừng các Lãnh đạo tiền nhiệm:

PGS. TS Nguyễn Thị Kim Tiến – Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương

TS. Nguyễn Quốc Triệu – Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế

Lãnh đạo tiền nhiệm và các Lão thành thuộc Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo:

GS. Đỗ Doãn Đại – Nguyên Vụ trưởng Vụ Đào tạo (1981 – 1988)

GS. Vương Hùng – Nguyên Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Đào tạo (1992 – 1998)

DS. Nguyễn Kỳ Minh Phượng – Nguyên Chuyên viên Vụ Khoa học công nghệ và Đào tạo