Đăng ký nhiệm vụ khoa học công nghệ thực hiện Chương trình KHCN cấp Bộ Y tế

Cập nhật 29/04/2020 | Lúc 7:33:15

Ngày 14 tháng 4 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 1704/QĐ-BYT về việc phê duyệt 05 Chương trình Khung nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ Y tế giai đoạn đến năm 2025, gồm:
1. Chương trình: “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong dự phòng bệnh, tật ở người”.
2. Chương trình: “Nghiên cứu phát triển, ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trong chẩn đoán và điều trị bệnh ở người”.
3. Chương trình: “Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật và công nghệ tiên tiến nhằm phát triển dược phẩm và Trang thiết bị y tế”.
4. Chương trình: “Nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ tiên tiến phát triển sản phẩm chất lượng cao từ Dược liệu và bài thuốc Việt Nam phục vụ điều trị, chăm sóc sức khoẻ con người”.
5. Chương trình: “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực sức khoẻ”.
Căn cứ mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của các Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp Bộ theo Quyết định 1704/QĐ-BYT của Bộ Y tế, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đề nghị các đơn vị đề xuất các nhiệm vụ thực hiện các Chương trình phù hợp chức năng nhiệm vụ và năng lực nghiên cứu của đơn vị, cụ thể:
– Thời hạn đăng ký nhiệm vụ: Trước ngày 30/5/2020.
– Mỗi đề xuất đặt hàng nhiệm vụ chỉ đăng ký tham gia 01 Chương trình; Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ theo mẫu A1-ĐXNV tại Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN (Gửi kèm công văn: Quyết định 1704/QĐ-BYT của Bộ Y tế, Mẫu A1-ĐXNV).
– Địa chỉ gửi hồ sơ đăng ký nhiệm vụ: Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, số 138B Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội và 01 bản định dạng Word gửi qua Email: nckh.k2dt@gmail.com
Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo thông báo đến đơn vị biết và thực hiện./.

Download:

cvc-2020-374-1

Mẫu A1

QD_2020_05 CTr Khung

QD_2020_Phe duyet CTr Khung

QD_template_duthaovanban