Danh sách các đơn vị được cấp mã cơ sở đào tạo liên tục

Cập nhật 04/05/2016 | Lúc 9:05:19

1. Hội Lao và Bệnh phổi Việt Nam: QD_20

2. Đồng Nai: QD_23

  1. Sở Y tế Đồng Nai
  2. Bệnh viện đa khoa thống nhất
  3. Bệnh viện Y Dược cổ truyền

3. Quảng Ninh: QD_24

  1. Sở Y tế
  2. Trung tâm phòng chống HIV/AIDS