Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KHCN & tổ chức KHCN

Cập nhật 08/09/2014 | Lúc 3:48:26

Ngày 17/7/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ có công văn số 2555/BKHCN-TCCB về việc đề xuất tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đăng tải toàn bộ nội dung công văn của Bộ Khoa học và Công nghệ, đề nghị:
– Các Viện, Trung tâm trực thuộc Bộ
– Các trường Đại học, Cao đẳng trực thuộc Bộ
– Tổng công ty Dược Việt Nam

nghiên cứu nội dung, điều kiện và mẫu hồ sơ yêu cầu của đề xuất tham gia Chương trình 592 do Bộ Khoa học và Công nghệ cung cấp, để tham chiếu và đăng ký tham gia.

Download:  Đề xuất DA tham gia CT 592