Dự thảo Nghị định “Quy định về đào tạo chuyên khoa trong lĩnh vực sức khỏe”

Cập nhật 26/02/2019 | Lúc 9:58:37

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc giao Bộ Y tế chủ trì xây dựng Nghị định “Quy định về đào tạo chuyên khoa trong lĩnh vực sức khỏe”. Bộ Y tế đã xây dựng dự thảo Nghị định nói trên.

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo xin đăng tải bản dự thảo Nghị định:

Download: Du thao Nghi dinh dao tao chuyen khoa_Bo Y te