Dự thảo Nghị định “Quy định về đào tạo chuyên khoa trong lĩnh vực sức khỏe”

Dự thảo Nghị định “Quy định về đào tạo chuyên khoa trong lĩnh vực sức khỏe”

Cập nhật 26/02/2019 | Lúc 9:58:37

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc giao Bộ Y tế chủ trì xây dựng Nghị định “Quy định về đào tạo chuyên khoa trong lĩnh vực sức khỏe”. Bộ Y tế đã xây dựng dự thảo Nghị định nói trên.

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo xin đăng tải bản dự thảo Nghị định:

Download: Du thao Nghi dinh dao tao chuyen khoa_Bo Y te