Dự thảo Thông tư Quy định về thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng và vấn đề đạo đức trong nghiên cứu

Cập nhật 13/10/2016 | Lúc 9:51:25

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đăng tải Dự thảo Thông tư Quy định về thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng và Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu.

Download: draft-3-thong-tu-thu-thuoc-tren-lam-sang-moi_8_2016