Danh sách các đơn vị đăng ký tham dự Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 5 cấp Bộ Y tế

Cập nhật 24/03/2016 | Lúc 2:57:59

Hiện nay, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đã nhận được hồ sơ của các đơn vị đăng ký tham dự Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 5 cấp Bộ Y tế.

Danh sách các đơn vị như sau:

danh sach giai thuong HCM