Góp ý dự thảo hướng dẫn tiêu chí tổ chức triển khai thử nghiệm lâm sàng

Cập nhật 06/08/2015 | Lúc 9:43:56

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về việc ban hành tiêu chí đối với các Tổ chức triển khai nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo (Cục KHCN&ĐT) đã xây dựng dự thảo hướng dẫn tiêu chí tổ chức triển khai nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng bao gồm tiêu chí đối với các tổ chức triển khai thử nghiệm lâm sàng thuốc tân dược, thuốc dược liệu, vắc xin, sinh phẩm y tế, trang thiết bị y tế, phương pháp mới, kỹ thuật mới và đánh giá tương đương sinh học.

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đăng tải bản dự thảo hướng dẫn nêu trên nhằm lấy ý kiến góp ý của các đơn vị.

Download: Tieuchi