Góp ý Hướng dẫn phi lâm sàng và lâm sàng thuốc đông y, thuốc từ dược liệu

Cập nhật 20/10/2015 | Lúc 3:02:05

Ngày 26/10/2015 Bộ Y tế tổ chức cuộc họp thẩm định Hướng dẫn phi lâm sàng và lâm sàng thuốc đông y, thuốc từ dược liệu.

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đăng tải nội dung bản Hướng dẫn nói trên và đề nghị các đơn vị có ý kiến góp ý.

Download: Hướng dẫn TNLS thuốc cổ truyền, thuốc từ dược liệu