Góp ý kiến Dự thảo 01 Hướng dẫn thử nghiệm thuốc trên lâm sàng thuốc đông y, thuốc từ dược liệu

Cập nhật 12/06/2015 | Lúc 9:37:22

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế về việc xây dựng “Hướng dẫn thử nghiệm lâm sàng thuốc đông y, thuốc từ dược liệu”, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế (Cục KHCN&ĐT) đã xây dựng Dự thảo 01 Hướng dẫn thử nghiệm lâm sàng thuốc đông y, thuốc từ dược liệu.

Dự thảo 01 Hướng dẫn xin được gửi kèm và được đăng trên website của Cục KHCN&ĐT: http://asttmoh.vn/category/thu-nghiem-lam-sang)

Download: Duthao_thuoc