Góp ý kiến dự thảo Thông tư quy định về công nhận nghiên cứu TNLS kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh chữa bệnh

Cập nhật 08/10/2015 | Lúc 4:47:07

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sớm ban hành Thông tư quy định về điều kiện, thủ tục cho phép triển khai nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng kỹ thuật mới phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh, Bộ Y tế (Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Vụ Pháp chế) tổ chức lấy ý kiến Dự thảo Thông tư Quy định về công nhận nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh.

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đăng tải bản dự thảo, đề nghị các đơn vị nghiên cứu và có ý kiến đóng góp.

Download: Dự thảo 9_21_11_2015