Hội thảo góp ý dự thảo Hướng dẫn thực hiện nội dung chuyên môn, nghiệp vụ trong chương trình đào tạo và dự thảo danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu ngành điều dưỡng, ngành dược trình độ cao đẳng

Cập nhật 06/09/2019 | Lúc 9:21:23

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Hướng dẫn thực hiện nội dung chuyên môn, nghiệp vụ trong chương trình đào tạo; góp ý dự thảo danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu ngành điều dưỡng, ngành dược trình độ cao đẳng, cụ thể:

Thời gian: Từ 09 tháng 9 đến 10 tháng 9 năm 2019

Địa điểm: Khách sạn Sài Gòn Bạc Liêu, Số 2-4-6 Hoàng Văn Thụ, P.3, TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Thành phần: Đại diện các Vụ/Cục liên quan thuộc Bộ Y tế; Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; Hội Điều dưỡng Việt Nam; Dự án JICA Điều dưỡng; Đại diện một số Sở Y tế, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Đại diện một số Bệnh viện, Trung tâm, Công ty Dược; Các CSGDNN có đào tạo nhân lực y tế trình độ cao đẳng khu vực phía Nam và Nam Trung Bộ (Từ Đà Nẵng trở vào).

Download Tài liệu liên quan đến hội thảo:

1_gmdv-2019-118-1

2_cvc-2019-848-1 (TC GDNN)

3_Bao cao CDR Dieu duong

3_Bao cao CDR Duoc

4_HD TCCMNV nganh Dieu duong

4_HD TCCMNV nganh Duoc; Danh muc TBTT nganh Duoc

5_Bao cao DMTBTT_CDYD Phu Tho

5_HD TCCMNV nganh Dieu duong (Dự thảo 3)

5_HD TCCMNV nganh Duoc

6_ Danh muc TBTT (Dieu duong)

6_ Danh muc TBTT (Duoc)

7_CV xin y kien Danh muc TBTT (Dieu duong)

Bao cao XD CNL Duoc CD

CV đề xuất CNL

Du thao chuan nang luc Duoc CD lan 4

Phieu lay y kien Chuan nang luc Duoc