Hội thảo góp ý Dự thảo Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu

Cập nhật 30/10/2018 | Lúc 9:29:24

Hội thảo góp ý Dự thảo Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực của người học đạt được sau tốt nghiệp ngành dược, điều dưỡng trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp; góp ý xây dựng tiêu chí, yêu cầu chuyên môn tối thiểu để mở ngành điều dưỡng trình độ cao đẳng.

Thời gian: khai mạc 8 giờ 30 phút ngày 01 tháng 11 năm 2018.
Địa điểm: Hội trường A, Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa, số 84 Quang Trung, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tài liệu:

1. Chương trình HT tại Nha Trang

2. Quy định TCCM mở ngành Điều dưỡng trình độ CĐ (Dự thảo)

3. Báo cáo CĐR Dieu duong 13.10.18

4. CDR Dieu duong TC

5. CDR Dieu duong CD

6. BAO CAO GỬI CỤC K2ĐT 30.10.2018