Hội thảo “Góp ý Thông tư Qui định cơ quan, tổ chức thực hiện, nội dung, thời gian đào tạo để cấp chứng chỉ nghiệp vụ giám định pháp y, pháp y tâm thần”

Cập nhật 12/10/2018 | Lúc 8:14:13

Hội thảo “Góp ý Thông tư Qui định cơ quan, tổ chức thực hiện, nội dung, thời gian đào tạo để cấp chứng chỉ nghiệp vụ giám định pháp y, pháp y tâm thần”:

– Thời gian: 14h00 ngày 15/10/2018

– Địa điểm: Viện Pháp Y Quốc gia (41, Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội)

– Tài liệu Hội thảo:

1. gmdv-2018-160-1

2. Chuong trinh HT

3. Du thao Thong tu_Phap Y_Phap Y tam than_12.10.2018

4. Danh sach dai bieu