Hội thảo “Triển khai Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với đào tạo khối ngành sức khỏe ở các trình độ của giáo dục đại học”.

Cập nhật 14/10/2019 | Lúc 8:34:38

Để triển khai các hoạt động đổi mới đào tạo nhân lực ngành y tế theo hướng nâng cao quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của các cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe trong đó tập trung vào đổi mới tổ chức quy trình đào tạo, nội dung chương trình và phương pháp giảng dạy gắn với đảm bảo chất lượng và khung trình độ quốc gia Việt Nam nhằm mở rộng cơ hội hội nhập với cộng đồng đại học khu vực và thế giới, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng tổ chức hội thảo “Triển khai Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với đào tạo khối ngành sức khỏe ở các trình độ của giáo dục đại học”, cụ thể như sau:
Đồng chủ trì hội thảo: Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Hải An.
Thời gian: khai mạc 08h30 ngày 16 tháng 10 năm 2019.
Địa điểm: Khách sạn Seven Sea, số 150 Võ Nguyên Giáp, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng.

Nội dung: Triển khai Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với đào tạo khối ngành sức khỏe ở các trình độ của giáo dục đại học.
Tải tài liệu theo đường link:

0_Chuong trinh Hoi thao phoi hop BGD tai Da Nang final

– 1_Hoi thao BGD_VQF – Hội thảo KHSK 16Oct

– 2_FINAL WHO Presentation Medical Education_ENG 16OCT19

2_Final WHO 3_HAIVN- CBME_Danang – 16 Oct 2019_EN

3_HAIVN- CBME_Danang – 16 Oct 2019_VIE

4_Hoi thao BGD_BC Phat trien Chuong trinh GDDH(Ban chinh thuc-Taphuan BoYte)

5_Bao cao BYT

6_Hoi thao BGD_DH YD HCM

8_THỰC TRẠNG & ĐỔI MỚI CTĐT ĐHĐD_ĐÀ NẴNG_16.10.2019