Hội nghị đổi mới đào tạo nhân lực y tế trình độ đại học, cao đẳng

Cập nhật 16/12/2014 | Lúc 10:04:53

Nhằm định hướng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực y tế theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương hướng tới đổi mới để tăng cường chất lượng đào tạo nguồn nhân lực y tế và được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị về đổi mới công tác đào tạo nhân lực y tế trình độ đại học, cao đẳng.

Thời gian: ngày 24 – 25/12/2014

Địa điểm: Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng, 99 Hùng Vương, Đà Nẵng

Giấy mời: giaymoi_HNDTNLYT