Mẫu Báo cáo thực hiện Tuyển sinh

Cập nhật 06/09/2014 | Lúc 7:10:41

Mẫu Báo cáo thực hiện Tuyển sinh năm 2013 và Kế hoạch tuyển sinh năm 2014 của các cơ sở đào tạo nhân lực y tế

1. Công văn số 700/BYT-K2ĐT ngày 4 tháng 12 năm 2013
Download:  CV 700 BYT-K2DT
2. Mẫu Báo cáo thực hiện Tuyển sinh năm 2013

Download:  Mau_BaocaoTSnam2013

3. Mẫu Báo cáo Kế hoạch tuyển sinh năm 2014

Download:  Mau_Ke hoach TS nam 2014