Tài liệu tham khảo đào tạo sinh viên khối ngành sức khỏe

Cập nhật 01/04/2020 | Lúc 8:38:05

Để hỗ trợ các trường có thêm nguồn tài liệu tham khảo trong tổ chức triển khai đào tạo cho sinh viên, Bộ Y tế xây dựng tài liệu “Hướng dẫn cơ bản trong phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) danh cho sinh viên đại học, cao đẳng năm cuối khối ngành sức khỏe.

Tài liệu được đăng tải tại mục CHIA SẺ (đường link: http://asttmoh.vn/chiase/100-cau-hoi-ve-dich-covid-19/ )

Bản in tài liệu sẽ được gửi trực tiếp tới các cơ sở đào tạo trong thời gian tới.