Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế

Cập nhật 06/10/2015 | Lúc 8:34:41

Thực hiện Quyết định số 3297/QĐ-BYT ngày 6/8/2015 của Bộ Y tế về việc quản lý sử dụng trụ sở làm việc của Văn phòng Bộ Y tế tại 138B Giảng Võ, Hà Nội.

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo trân trọng thông báo:

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế chính thức chuyển trụ sở làm việc tại 138A Giảng Võ về địa chỉ mới:

138B Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Số điện thoai: (84-4) 33846688

Số Fax:           (84-4) 32373236

Email:              cuck2dt@moh.gov.vn

Website:         asttmoh.vn

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế trân trọng thông báo đến các quý cơ quan, đơn vị biết để giao dịch và liên hệ công tác.