Hoạt động “Phân tích thực trạng đào tạo nguồn nhân lực y tế”

Cập nhật 21/10/2015 | Lúc 7:08:03

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Kế hoạch tài chính) hiện đang phối hợp với Bộ Y tế (Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo) thực hiện hoạt động “Phân tích thực trạng đào tạo nguồn nhân lực y tế”.

Để thu thập thông tin, số liệu phục vụ cho báo cáo phân tích thực trạng đào tạo nguồn nhân lực y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế trân trọng đề nghị các cơ sở đào tạo nhân lực y tế trong cả nước cung cấp thông tin, số liệu theo bảng câu hỏi kèm theo sau.

Thông tin chi tiết xin liên hệ với Phòng Kế hoạch Đầu tư, Vụ Kế hoạch Tài chính – Bộ Giáo dục và Đào tạo, điện thoại 04.38694885, e-mail: phongkhdt@moet.edu.vn hoặc Văn phòng Cục KHCN&ĐT – Bộ Y tế, ĐT: 0913593736, e-mail: phamngangiang@gmai.com.

Bảng câu hỏi: bo thong tin truong