Triển khai thí điểm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 “Đăng ký thử thuốc trên lâm sàng”

Cập nhật 25/04/2017 | Lúc 3:15:19

Thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Lãnh đạo Bộ Y tế trong việc xây dựng và công bố dịch vụ công trực tuyến Đăng ký thử thuốc trên lâm sàng, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo (Cục KHCN&ĐT) phối hợp với Cục Công nghệ thông tin (Cục CNTT) đã hoàn thiện quy trình dịch vụ công trực tuyến về Đăng ký thử thuốc trên lâm sàng (quy trình Thẩm định, phê duyệt các nghiên cứu thử thuốc trên lâm sàng). Ngày 29/12/2016, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 7569/QĐ-BYT về việc thí điểm triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 “Đăng ký thử thuốc trên lâm sàng”.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trong việc triển khai tin học hóa đăng ký thử thuốc trên lâm sàng theo lộ trình, trước mắt Cục KHCN sẽ thí điểm việc nhận và gửi hồ sơ trực tuyến. Đề nghị các tổ chức nhận thử phối hợp với các nhà tài trợ, tổ chức hỗ trợ nghiên cứu (CRO/SMO) đăng ký tài khoản và triển khai nộp hồ sơ trực tuyến đối với các hồ sơ xin thẩm định, xét duyệt đề cương nghiên cứu thử thuốc trên lâm sàng bắt đầu từ tháng 04/2017

Download:

1. HDSD_Doanhnghiep

2. qdb-2016-7569-1