Về việc công nhận nhà giáo GDNN lĩnh vực sức khỏe đạt chuẩn dạy thực hành, tích hợp ở trình độ trung cấp, cao đẳng

Cập nhật 26/04/2019 | Lúc 10:09:02

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có công văn gửi tới Bộ Y tế về việc công nhận nhà giáo GDNN lĩnh vực sức khỏe đạt chuẩn dạy thực hành, tích hợp ở trình độ trung cấp, cao đẳng.

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đăng tải toàn văn công văn nói trên để các đơn vị biết và thực hiện:

CV 1446-12.4.2019 (BLDTBXH gui BYT ve cong nhan tuong duong KNN)