Các cơ sở đào tạo nhân lực y tế tình nguyện tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Cập nhật 29/01/2021 | Lúc 2:52:44

Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới đã và đang tiếp tục diễn biến rất phức tạp, đã phát hiện biến thể mới của vi rút có tốc độ lây lan nhanh ở trên 70 quốc gia. Tại Việt Nam, một số ngày qua xuất hiện các ca nhiễm trong cộng đồng ở một số tỉnh, thành trong cả nước. Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24 tháng 04 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế, đội ngũ nhân lực của ngành y tế và các ngành liên quan, các cơ quan, các địa phương đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đặc biệt biện pháp cách ly, khoanh vùng dập dịch, chăm sóc bệnh nhân, lấy mẫu xét nghiệm,… Để chuẩn bị và huy động các cơ sở đào tạo nhân lực y tế tình nguyện tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo trân trọng đề nghị các cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe trình độ đại học, cao đẳng thực hiện nghiêm các chỉ đạo, hướng dẫn như sau:
1. Tuân thủ đầy đủ các chỉ đạo, hướng dẫn về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, các Bộ, ngành khác và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của địa phương nơi cơ sở đào tạo đóng trên địa bàn.
2. Hiện tại, các cơ sở đào tạo nhân lực y tế đang tổ chức đào tạo, đặc biệt đào tạo thực hành tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đề nghị các cơ sở đào tạo thực hiện nghiêm các quy định đảm bảo an toàn cho các cán bộ nhân viên, giảng viên, người học trong quá trình đào tạo, tập huấn. Đồng thời, trong quá trình tổ chức đào tạo, tập huấn nhà trường cần cập nhật và thực hiện đầy đủ các chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội để đảm bảo chất lượng đào tạo và cập nhật đầy đủ các kiến thức, kỹ năng đảm bảo an toàn cho người tham gia phòng, chống dịch.
3. Trường hợp cán bộ nhân viên, giảng viên, người học của cơ sở đào tạo tình nguyện tham gia hỗ trợ hệ thống y tế và cộng đồng trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nhà trường cần phối hợp với các đơn vị được giao nhiệm vụ (Sở Y tế, Bệnh viện, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật,…) triển khai các nội dung sau:
– Đào tạo, tập huấn, cập nhật các kiến thức, kỹ năng phù hợp về các biện pháp bảo đảm an toàn trong phòng, chống lây nhiễm chéo cho cán bộ nhân viên, giảng viên, người học.
– Tiếp tục tổ chức đào tạo, tập huấn cho người tình nguyện tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để cập nhật các kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết, đặc biệt biện pháp cách ly, khoanh vùng dập dịch, chăm sóc bệnh nhân, lấy mẫu xét nghiệm,… để bảo đảm thực hiện đúng, an toàn các hoạt động phối hợp hỗ trợ. Nội dung tập huấn đã được ban hành tại Quyết định số 53/QĐ-K2ĐT ngày 09/4/2020 của Cục Khoa hoc công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế về hướng dẫn cơ bản trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và cập nhật thường xuyên, cần nhấn mạnh về các biện pháp cách ly, khoanh vùng dập dịch, tham gia lấy mẫu xét nghiệm để thực hiện đúng và bảo đảm an toàn cho người tham gia phòng, chống dịch.
– Nhà trường phải theo dõi, giám sát, hỗ trợ thường xuyên, kịp thời đối với cán bộ nhân viên, giảng viên, người học tình nguyện tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
4. Tổ chức, sắp xếp cán bộ, giảng viên và sinh viên tình nguyện được huy động thành các nhóm, các đội; mỗi trường cử 01 đồng chí Phó Hiệu trưởng nhà trường chỉ huy trực tiếp và là đầu mối chủ động liên hệ với Sở Y tế tỉnh/thành phố trên địa bàn để thống nhất kế hoạch hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo nhu cầu của địa phương.
5. Tiếp nhận nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế tỉnh/thành phố trên địa bàn để triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo sự phân công của Bộ Y tế và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của địa phương.
6. Các cơ sở đào tạo nhân lực y tế lập danh sách 01 đồng chí Phó Hiệu trưởng nhà trường được phân công chỉ huy trực tiếp công tác phòng, chống dịch (gồm thông tin liên lạc: số điện thoại và địa chỉ email) và danh sách trích ngang cán bộ, giảng viên và sinh viên những năm cuối tình nguyện tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 gửi về Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo-Bộ Y tế trước ngày 03 tháng 02 năm 2021 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế.
7. Phân công cán bộ, giảng viên, sinh viên năm cuối tình nguyện thường trực tham gia trong dịp tết nguyên đán Tân Sửu để xử lý kịp thời các tình hướng xảy ra trong công tác phòng, chống dịch.
8. Đề nghị các cơ sở đào tạo báo cáo, cập nhật kịp thời các hoạt động đào tạo, tập huấn, hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và các trường hợp bất thường về Bộ Y tế (qua Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, số 138B Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội); Email: daotao.k2dt@gmail.com, điện thoai: 0964888456).

Download công văn: CV chi dao Phong chong dich t1 2021.signed