Chi bộ Văn phòng Cục tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 – 2022

Cập nhật 19/05/2020 | Lúc 7:09:56

Thực hiện Kế hoạch số 333-KH/ĐU ngày 01/11/2019 và Hướng dẫn số 373-HD/ĐU ngày 17/12/2019 của Đảng ủy Bộ Y tế về việc đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ Y tế tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch số 01-KH/ĐU ngày 10/4/2020 của Đảng ủy Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo về việc Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo.

Chiều ngày 15/5/2020, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Chi bộ Văn phòng Cục đã tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đại hội được tổ chức trọng thể tại trụ sở Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo với tinh thần “Kế thừa, đổi mới, ổn định, sáng tạo và phát triển, hiệu quả và thành công” và quyết tâm xây dựng Chi bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại hội nhằm đánh giá, tổng kết Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, bầu Cấp ủy khóa mới và xây dựng Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Ngô Quang, Bí thư Đảng ủy Cục, Phó Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo; các đồng chí đại biểu đại diện cho các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm Đại hội đã tiến hành bầu đồng chí Phạm Ngân Giang giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, đồng chí Phạm Thị Kim Thanh giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng Cục nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đại hội đã thông qua Nghị Quyết với các phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ tới.