Báo cáo chung tổng quan ngành y tế

Báo cáo chung tổng quan ngành y tế Từ năm 2007, Bộ Y tế phối hợp với các đối tác y tế để xây dựng Báo cáo chung tổng quan ngành y tế (JAHR) hàng năm. Đây là tài liệu quan trọng, được sử dụng để xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm và […]

Tài liệu bỏ túi “Hướng dẫn dạy học cho các giảng viên y”

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo trân trọng giới thiệu cuốn Tài liệu bỏ túi “Hướng dẫn dạy học cho các giảng viên y” của các tác giả: Ian Bullock, Mike Vavis, Andrew Lockey và Kenvin Mackway-Jones Link Tài liệu: Hướng-dẫn-dạy-học-cho-các-giảng-viên-y

Sản phẩm của Dự án ME-EM – CSSK cho người DT thiểu số

Dự án “Cải thiện chăm sóc sức khoẻ cho người dân tộc thiểu số thông qua đào tạo tại Việt Nam: Một cách tiếp cận hệ thống” Nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân ngày một đa dạng và đảm bảo sự bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ y […]

Báo cáo chung tổng quan ngành y tế

Báo cáo chung tổng quan ngành y tế Từ năm 2007, Bộ Y tế phối hợp với các đối tác y tế để xây dựng Báo cáo chung tổng quan ngành y tế (JAHR) hàng năm. Đây là tài liệu quan trọng, được sử dụng để xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm và […]

Tài liệu đào tạo dành cho giảng viên hộ sinh

Bộ tài liệu này không thay thế sách giáo khoa về hộ sinh mà đề cập đến những khía cạnh khác của chăm sóc trong thời kỳ mang thai, sinh con và sau sinh. Tuy nhiên có thể dùng để đào tạo hộ sinh, người học hộ sinh, hoặc người cần các kĩ năng hộ […]