Báo cáo chung tổng quan ngành y tế

Báo cáo chung tổng quan ngành y tế Từ năm 2007, Bộ Y tế phối hợp với các đối tác y tế để xây dựng Báo cáo chung tổng quan ngành y tế (JAHR) hàng năm. Đây là tài liệu quan trọng, được sử dụng để xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm và […]

Tài liệu đào tạo dành cho giảng viên hộ sinh

Bộ tài liệu này không thay thế sách giáo khoa về hộ sinh mà đề cập đến những khía cạnh khác của chăm sóc trong thời kỳ mang thai, sinh con và sau sinh. Tuy nhiên có thể dùng để đào tạo hộ sinh, người học hộ sinh, hoặc người cần các kĩ năng hộ […]

    Page 2 of 212