Tài liệu bỏ túi “Hướng dẫn dạy học cho các giảng viên y”

Cập nhật 19/09/2014 | Lúc 5:00:04

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo trân trọng giới thiệu cuốn Tài liệu bỏ túi “Hướng dẫn dạy học cho các giảng viên y” của các tác giả: Ian Bullock, Mike Vavis, Andrew Lockey và Kenvin Mackway-Jones
Link Tài liệu: Hướng-dẫn-dạy-học-cho-các-giảng-viên-y