Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo làm việc với trường Đại học Y tế công cộng

Cập nhật 20/01/2021 | Lúc 9:01:30

Ngày 20/01/2021, TS. Phạm Văn Tác – Phó Chủ tịch Hội đồng y khoa quốc gia, Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đã có buổi làm việc về chiến lược phát triển giai đoạn 2021 – 2025 của Trường Đại học Y tế công cộng. Tham dự buổi làm việc có đầy đủ Ban Lãnh đạo nhà trường cùng Lãnh đạo và chuyên viên phòng Đào tạo và Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học của Cục.

GS. TS Hoàng Văn Minh – Phó hiệu trưởng trình bày chiến lược của nhà trường giai đoạn 2021 – 2025

 

Tại buổi làm việc, GS. TS Hoàng Văn Minh – Phó hiệu trưởng phụ trách nhà trường đã báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020 và chiến lược phát triển của nhà trường giai đoạn 2021 – 2025. Theo đó, trong năm 2020, về công tác đào tạo, nhà trường đã hoàn thành công tác tuyển sinh theo chỉ tiêu được phân bổ, ngoài ra đã tổ chức được 11 khóa đào tạo do Bộ Y tế giao. Đối với công tác nghiên cứu khoa học, trường đã bảo vệ 03 đề tài cấp Nhà nước, xuất bản được 46 bài báo quốc tế.

TS. Phạm Văn Tác phát biểu tại buổi làm việc

 

Thay mặt Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, TS. Phạm Văn Tác đánh giá cao nỗ lực và kết quả đã đạt được của nhà trường trong năm 2020,  đối với Chiến lược 2021 – 2025 đề nghị nhà trường nghiên cứu và tập trung vào các hoạt động sau: Về công tác đào tạo: tập trung sứ mệnh của nhà trường, mang đến cho xã hội được nguồn nhân lực y tế có chất lượng cao, năng lực và  đóng góp hiệu quả cho sự bền vững của mạng lưới Y tế công cộng và hệ thống y tế tại Việt Nam. Đối với công tác nghiên cứu khoa học, đề nghị Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học của Cục phối hợp, hỗ trợ nhà trường tăng cường hơn nữa các đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ. Đối với  công tác truyền thông nhà trường cần đẩy mạnh hơn nữa để người dân, học sinh, sinh viên biết được quy mô cũng như chất lượng của Nhà trường đạt chuẩn đầu tiên và duy nhất hiện nay tại Đông nam Á về y tế công cộng.

GS. TS Bùi Thu Hà – Chủ tịch Hội đồng trường

 

Phát biểu tại cuộc họp GS. TS Bùi Thu Hà – Chủ tịch Hội đồng trường trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo trong thời gian qua và có những góp ý đáng quý đối với chiến lược phát triển giai đoạn 2021 – 2025 của nhà trường. GS. TS Bùi Thu Hà tiếp thu toàn bộ góp ý và mong muốn trong thời gian tới Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo tiếp tục hỗ trợ và đồng hành cùng nhà trường trong quá trình hoạt động.