Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo làm việc với Viện Dược liệu

Cập nhật 18/01/2021 | Lúc 1:35:28

Ngày 18/01/2021,Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đã có buổi làm việc với Viện Dược liệu dưới sự chủ trì của TS. Phạm Văn Tác – Phó Chủ tịch hội đồng Y khoa quốc gia, Cục trưởng.

Viện Dược liệu là đơn vị trực thuộc Bộ Y tế có chức năng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ toàn diện về dược liệu; tư vấn cho Bộ Y tế về công tác phát triển dược liệu; nghiên cứu hiện đại hoá thuốc y học cổ truyền; tổ chức sản xuất, kinh doanh và liên doanh, liên kết trong sản xuất, kinh doanh dược liệu, thuốc và các chế phẩm khác từ dược liệu; đào tạo cán bộ chuyên ngành dược liệu.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Viện Dược liệu đã báo cáo các định hướng phát triển của Viện trong giai đoạn 2021 – 2025. Theo đó, trong giai đoạn 5 năm tới, Viện sẽ tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ toàn diện về dược liệu. Phấn đấu nâng cao trình độ khoa học của Viện thuộc hạng tiên tiến trong nước, ngang bằng các đơn vị nghiên cứu khoa học tiên tiến trong khu vực và hội nhập quốc tế. Tập trung nghiên cứu tạo ra sản phẩm có hàm lượng khoa học cao, chất lượng tốt, giá cả hợp lý, có sức cạnh tranh để phục vụ thị trường như giống, quy trình công nghệ, sản phẩm căm sóc sức khỏe cộng đồng; nâng cao chất lượng tư vấn cho Bộ Y tế về công tác phát triển dược liệu; tập trung nghiên cứu hiện đại hóa thuốc cổ truyền; đẩy mạnh công tác tổ chức sản xuất, kinh doanh và liên doanh, liên kết trong sản xuất, kinh doanh dược liệu và các chế phẩm khác từ dược liệu; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên ngành dược liệu.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Viện đã nêu một số kiến nghị tới Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế. Thay mặt Đoàn công tác, TS. Phạm Văn Tác đã trả lời một số kiến nghị của Viện.

TS. Phạm Văn Tác ghi nhận những nỗ lực và kết quả mà Viện đã đạt được trong năm 2020, đồng thời cho rằng Viện cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học, cán bộ viên chức lao động năng động, sáng tạo trong từng vị trí việc làm, xây dựng cơ chế hoạt động tạo điều kiện tối đa cho các nhà chuyên môn phát huy năng lực nghiên cứu; tập trung nghiên cứu và tăng cường hợp tác với các đơn vị, tổ chức tư nhân trong công tác dược liệu; tăng cường đào tạo liên tục, mở rộng hợp tác đào tạo của Viện với các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu, đào tạo dược liệu trong nước.

TSKH. Nguyễn Minh Khởi – Viện trưởng Viện Dược liệu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

TSKH. Nguyễn Minh Khởi – Viện trưởng Viện Dược liệu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo.  Đồng chí cảm ơn Cục trong năm 2020 đã tạo điều kiện để Viện hoàn thành nhiệm vụ và đạt được các kết quả đáng ghi nhận, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Viện tiếp tục nhận được sự chỉ đạo giúp đỡ nhiều hơn nữa của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế để Viện có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

TS. Phạm Văn Tác trao tặng quà của Bộ trưởng Bộ Y tế tới Viện Dược liệu

Đoàn công tác Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo Viện Dược liệu