Danh mục trang thiết bị, dụng cụ đào tạo tối thiểu của từng phòng thực hành phục vụ đào tạo ngành Y khoa, Răng-Hàm-Mặt, Y học cổ truyền

Cập nhật 17/11/2022 | Lúc 8:05:13

Ngày 18/01/2022, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 02/2022/TT -BGDĐT quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Trong Thông tư đã quy định danh mục các phòng thí nghiệm phục vụ đào tạo ngành Y khoa, Răng-Hàm-Mặt, Y học cổ truyền trình độ đại học.

Để bảo đảm chất lượng đào tạo nguồn nhân lực các ngành nêu trên thống nhất với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đề nghị các đơn vị cho ý kiến về dự thảo: “Danh mục trang thiết bị, dụng cụ đào tạo tối thiểu của từng phòng thực hành phục vụ đào tạo ngành Y khoa, Răng-Hàm-Mặt và Y học cổ truyền trình độ đại học”.

Các danh mục này được xây dựng trên cơ sở dự thảo chuẩn chương trình đào tạo ngành Y khoa, Răng-Hàm-Mặt, Y học cổ truyền trình độ đại và dự thảo định mức kinh tế kỹ thuật do Viện Chiến lược và Chính sách y tế đề xuất.

Ý kiến của các đơn vị xin gửi về địa chỉ: Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế, số 138B, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 25/11/2022 và file mềm gửi qua E-mail: dongnt.k2dt@moh.gov.vn. Sau thời gian trên, đơn vị nào không có ý kiến phản hồi thì coi như nhất trí với bản dự thảo.
Các danh mục này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế , Danh
mục trang thiết bị đào tạo ngành Y khoa, Răng-Hàm-Mặt và Y học cổ truyền. Mọi chi tiết xin liên hệ: TS. Nguyễn Thị Đông, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế theo số điện thoại: 0913.155.272
Trân trọng./.

Download tài liệu:

1. CV gui cac co so giao duc.signed

2. Răng ham mat

3. Y Hoc co truyen

4. Y Khoa

Y KHOA – 15 phòng Thực hành