Giáo trình tư vấn lồng ghép về sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản

Cập nhật 08/09/2014 | Lúc 8:52:50

Bộ Giáo trình tư vấn lồng ghép về sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản được xây dựng và hỗ trợ bởi Dự án Sức khỏe sinh sản.

Bộ Giáo trình tư vấn lồng ghép về sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản đã được tổ chức EngenderHealth xây dựng, nhằm đáp ưng nhu cầu của toàn thế giới đối với các công cụ đào tạo có chất lượng để nâng cao kiến thức, quan điểm, kỹ năng và sự tự tin trong tư vấn và giao tiếp trong tất cả các khía cạnh của sức khỏe sinh sản, kể cả sức khỏe tình dục. Bộ tài liệu này đã được EngenderHealth thử nghiệm tại Bangladesh, Ghana, Jordan và Kenya, sau đó được hoàn thiện và công bố năm 2003.

Bộ Giáo trình này được chuyển thể trong khuôn khổ Dự án tại Việt nam, cơ bản rất nhất quán với giáo trình nguyên gốc của EngenderHealth. Tuy nhiên, nó đã được chỉnh sửa để phù hợp với hệ thống Chuẩn quốc gia và Hướng dẫn về Chăm sóc sức khỏe sinh sản do Bộ Y tế Việt Nam ban hành năm 2002.

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo trân trọng cảm ơn Dự án Sức khỏe sinh sản (là chương trình phối hợp giữa các đối tác gồm Pathfinder Internationnal, Ipas và Bộ Y tế Việt Nam) đã cung cấp Bộ Giáo trình.

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo trân trọng giới thiệu Bộ Giáo trình tư vấn lồng ghép về sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản.

Download: Tu van long ghep_Tai lieu hoc vien

Tu van long ghep_Tai lieu giang vien