Tài liệu bỏ túi “Hướng dẫn dạy học cho các giảng viên y”

Cập nhật 08/09/2014 | Lúc 8:56:03

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo trân trọng giới thiệu cuốn Tài liệu bỏ túi “Hướng dẫn dạy học cho các giảng viên y” của các tác giả: Ian Bullock, Mike Vavis, Andrew Lockey và Kenvin Mackway-Jones

Link Tài liệu:  Hướng dẫn dạy học cho các giảng viên y